< >

Faderskap/Föräldraskap

Socialförvaltningen i kommunen är ansvarig för att fastställa faderskap. För dig som är kvinna, och som inte är gift, kommer det information till socialförvaltningen om ditt barns födelse. Du kan också kontakta oss för att fastställa faderskapet innan barnet är fött. 

 

Du som är kvinna, och som inte är gift, får svara på frågor om vem som är pappa till barnet. Mannen får sedan bekräfta detta. Om det finns några frågetecken kring faderskapet gör man en utredning för att fastställa vem som är pappa till barnet.

Socialtjänsten får automatiskt information från Skatteverket när ett barn föds av en mamma som inte är gift. Mamman kontaktas av socialtjänsten genom brev där hon uppmanas höra av sig till socialtjänsten för att boka en tid för ett besök.

Är ni som föräldrarna inte sammanboende skickas ärendet vidare till familjerätten i Lidköping. 

Vid besöket kan ni som föräldrar även anmäla om ni önskar gemensam vårdnad. 

Att ha gemensam vårdnad om ett barn- det vill säga att vara vårdnadshavare- innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till. 
Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

I samband med att faderskapet/föräldraskapet bekräftas kan en anmälan göras om gemensam vårdnad. 

Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet. 

Ett fastställande av faderskapet kan påbörjas innan barnet föds. Ni är då välkomna att själva kontakta socialtjänsten. Det är lämpligt att det görs två till tre månader innan beräknad nedkomst.

e-tjänst bokning av fastställelse av faderskap/föräldraskaplänk till annan webbplats

Ni bokar tid genom att fyller i e-tjänsten. (för detta krävs Bank-ID)
Om ni inte bor tillsammans kommer Familjerätten att kontakta er. 
Ni kan också fylla i e-tjänsten för att fastställa faderskapsbekräftesle innan barnet är fött.

Båda föräldrarna ska vara med vid besöket. 

e-tjänst bokning av fastställelse av faderskap/föräldraskaplänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades

Dela: