< >

Är du förälder eller annan vuxen och har en föräldraroll?

Du som är förälder är viktig för ditt eller dina barns utveckling och hälsa. Att vara förälder innebär ofta både glädje och oro, och ibland behövs information eller vägledning i föräldrarollen. Alla föräldrar kan få stöd när barnen är mellan 0 – 18 år. En god och trygg relation mellan barn och förälder, och att barn trivs hemma är viktigt för att barn ska må bra och utvecklas positivt.

Det är förstås du som förälder som känner ditt barn bäst. Men det kan vara skönt att veta var du kan få stöd, ifall det skulle behövas.

I Skara kommun erbjuds du olika former av stöd i föräldraskapet, från graviditeten till dess att ditt barn fyller 18 år.

Nedan kan du läsa om vilka föräldrastödsstöd som finns i kommunen och genom våra samarbetspartners samt vilken hjälp du kan få.


Som nybliven förälder och under barnens första år kan du få hjälp av av olika instanser både inom kommun och region. Nedan listas de aktörer som du kan vända dig till.

Barnmorskemottagningen

Skara barnmorskemottagning tillhandahåller det tidiga föräldrastödet för att stärka föräldrarnas förmåga att möta det väntade och nyfödda barnet.

På barnmorskemottagningen arbetar barnmorskor. Det finns även läkare, psykologer och dietister knutna till mottagningen. Skara barnmorskemottagning är den del av Västra Götalandregionen.

Skara barnmorskemottagning Länk till annan webbplats. 
Telefon: 010-435 84 52

Barnhälsovården (BVC)

Barnets utveckling och hälsa följs bland annat genom att se hur barnet växer, utvecklas och hur vardagen fungerar. Vad som händer vid de olika hälsobesöken beror på barnets ålder och behov. De vuxna som ansvarar för barnet får information och stöd i frågor som rör hälsa, utveckling, sömn, amning, mat, barnsäkerhet och om hur det är att vara förälder.

Barnhälsovården samverkar med bland annat mödrahälsovård, förskola, tandvård och socialtjänst.

På BVC träffar du och barnet en sjuksköterska och vid vissa tillfällen träffar ni både läkare och sjuksköterska. Ni kan även få kontakt med andra specialister vid behov.

Bräcke Barnhälsovård (BVC) är en del av Bräcke diakoni - Vårdcentralen Vilan.

Bräcke barnhälsovård Länk till annan webbplats.
Telefon 0511-70 01 03

Familjecentralen - öppna förskolan

Som en del av Skara kommun är Öppna förskolan -  familjecentralens hjärta och centrum. En mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Till oss kan du och ditt/dina barn komma och gå som du vill, för att umgås med andra vuxna och barn. Verksamheten är kostnadsfri men en del av våra gruppaktiviteter kräver anmälan.

För att stötta och ge råd, inför och i föräldraskapet, finns barnmorskor, BVC-sköterskor, tandsköterskor, psykolog och familjebehandlare från individ- och familjeomsorgen knutna till Familjecentralen. Du kan bland annat få stöd genom föräldrakursen Alla barn i centrum - ABC. 

Familjecentralen 

Förskolan

Förskola har tillsammans med vårdnadshavare ett gemensamt ansvar att skapa optimala förutsättningar för barns utveckling och lärande. Alla som arbetar i förskola ska samarbeta med såväl barn som vårdnadshavare med syfte att utveckla förskolans innehåll och verksamhet.

Därmed kan förskolans föräldrastödjande arbete anses vara att samverka och samarbeta med föräldrar.

Skaras förskolor

Aktiviteter utanför hemmet

Det är viktigt för både barn och föräldras psykiska och fysiska hälsa att hitta på aktiviteter utanför hemmet. I Skara kommun har vi ett stort urval av aktiviter som vänder sig till dig och ditt barn. Läs om Skaras olika verksamheter på respektive webbplats nedan samt följ gärna deras instagramkonton för senaste nytt.

Biblioteket  
Instagram.com/skarabibliotek

Bokäventyret Länk till annan webbplats. 
Instagram.com/bokaventyret

Carlies teater Länk till annan webbplats.
instagram.com/charliesteater

Stureplan - ungdomens hus 
Instagram.com/stureplan_skara

Vilans fritidsområde 
Instagram.com/vilansfritidsomrade

Föräldraträffar ABC – Alla Barn i Centrum 3 -12 år

Att vara förälder är inte alltid lätt. Vill du utvecklas i din föräldraroll och förebygga framtida problem, tjat och konflikter? Träffarna vänder sig till föräldrar med barn i åldern 3–12 år. ABC-programmet består av fyra gruppträffar och en återträff. Vi tar del av både forskning och varandras erfarenheter. Anmälan sker till Familjecentralen på telefonnummer: 0511-328 90, 072-160 31 12

Mer information hittar du på Skara kommuns familjecentral under verksamheter:
ABC- Familjecentralen - Skara kommun

Föräldrastödsutbildningen  Länk till annan webbplats.Komet 3 Länk till annan webbplats. – 11 år

I Skara kommun erbjuds du som förälder föräldrastödsutbildningen - Komet. Utbildningen riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3 – 11 år som har mycket bråk och konflikter med sina barn. Kursen syftar till att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn och minska konflikter inom familjen.

Komet - Skara kommun

Föräldraskap i Sverige - samhällsinfo i grupp

En kurs som vänder sig till dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0-18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Vid fem tillfällen i 2,5 timme får du träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har 10–15 deltagare. Kursen arrangeras av Familecentralen. 

FÖS -föräldraskap i Sverige - Skara kommun

Marte Meo 

Marte Meo-metoden riktar sig till föräldrar, lärare och vårdare som vill förbättra samspelet med barn i åldern 0–18 år som de ansvarar för.

Syftet med metoden är att hjälpa dig som förälder att se behov och resurser hos ditt barn samt skapa de egna möjligheterna att svara utvecklingsfrämjande på barnets behov.  Deltagaren filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling.

Marte meo - Skara kommun

BUP - barn och ungdomspsykiatri

Här kan du få hjälp om ditt barn mår dåligt med allt från övervikt, nedstämdhet, funktionsvariationer till depression och självskadebeteende. Vill du få reda på mer om BUP gå in på BUP-mottagningen (VGR)

Vill du och ditt barn komma i kontakt med BUP gå lättaste via er vårdcentral. Ni kan också ringa själva deras telefonrådgivning på telefon 010-473 92 25 om du har svårt att själv avgöra om det är vi på BUP eller din vårdcentral som är bäst lämpad att hjälpa dig.

Anhörigstöd – en mötesplats

Skara kommuns anhörigstöd finns för dig som är anhörig vare sig om du är förälder, vårdnadshavare, barn eller kanske nära vän. Stödet är en service till alla medborgare i Skara kommun och är kostnadsfritt.

I dagsläget erbjuder Anhörigstöd stöd till föräldrar i form av samtal, information och vägledning när det gäller psykisk ohälsa, neuropsykiatriskt funktionsnedsättning, sjukdom eller missbruk utifrån anhörigperspektivet.

Anhörigstöd - Skara kommun

Socialtjänsten

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialtjänsten ska dels arbeta uppsökande och förebyggande, dels utreda barns behov av skydd eller stöd vid misstanke om att barnet far illa. Behovsanpassat föräldrastöd med barnets bästa som ledstjärna, utgör en central del i socialtjänstens insatser.

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och betonar särskilt ett nära samarbete med hemmet.

Principen om barnets bästa innebär att varje beslut inom socialtjänsten som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för barnet. Den grundläggande principen är att barnets föräldrar är de som bäst kan företräda barnets intressen. När denna grundläggande princip ifrågasätts behöver olika förslag till lösningar utifrån barnets bästa analyseras och vägas mot varandra. Bedömningen ska redovisas, motiveras och ligga till grund för fortsatta beslut.

Läs mer om socialtjänstens olika verksamheter här: Barn, unga och familj - Skara kommun

Närhälsan Skara rehabsmottagning

På rehabmottagningen kan föräldrar få stöd, råd och behandling till sina barn vid olika besvär.

De träffar bland annat:

 • barn som har ont eller skadat sig
 • barn med smärta och/eller spänningsproblematik
 • barn som går på tå eller har andra avvikande gångmönster
 • barn med övervikt eller fetma
 • barn som är stillasittande
 • barn med rörelserädsla
 • barn med motoriska svårigheter
 • barn med sömnsvårigheter
 • barn som behöver hjälp med tid och struktur

På Närhälsan Skara rehabmottagning arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter som fördjupat sina kunskaper inom rehabilitering för barn i alla åldrar.

Läs mer om deras verksamhet här: Närhälsan Skara rehabmottaging  Länk till annan webbplats.eller ring på 0511 - 30650

Länkar

Föräldrastöd och information till blivande föräldrar - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Tips, råd och handböcker för föräldrar - Rädda Barnen (raddabarnen.se) Länk till annan webbplats.

Rulla vagn Länk till annan webbplats. - Sveriges största mötesplats för föräldrar och gravida.

Världens viktigaste uppdrag - YouTube Länk till annan webbplats.

Barn och unga om föräldraskapsstöd - YouTube Länk till annan webbplats.

Barns rättigheter och föräldraskap. Information till dig som är förälder eller annan viktig vuxen till ett barn (lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Mellanbarndomen, det vill säga levnadsåren 7 – 12, är ett viktigt utvecklingsskede för alla barn. Här är fysisk tillväxt, motorisk utveckling och hjärnans mognad som gör det möjligt att utveckla många nya färdigheter. Du som förälder har en viktig roll för ditt barns utveckling, här nedan finns ett urval av stöd och funktioner som vänder sig till dig som har barn i 7-12 år.

Elevhälsan och skolan

Skolan och elevhälsan har tillsammans med vårdnadshavare ett gemensamt ansvar att skapa optimala förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande. Alla som arbetar i skola och inom elevhälsan ska samarbeta med såväl elever som vårdnadshavare med syfte att utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Därmed kan skolans och elevhälsans föräldrastödjande arbete anses vara att samverka och samarbeta med föräldrar.

Andra viktiga samverkanspartner är exempelvis barnhälsovården (BVC), socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och ungdomsmottagningen.

Elevhälsa - Skara kommun

Efter skoltid -  fritid och föreningsliv

Det är viktigt att barn och unga har en meningsfull fritid både för den psykiska och fysiska hälsan. I Skara kommun har vi ett stort urval av aktiviter som vänder sig till barn och unga. Läs om Skaras olika verksamheter på respektive webbplats nedan samt följ gärna deras instagramkonton för senaste nytt.

Meningsfull fritid

Biblioteket  
Instagram.com/skarabibliotek

Bokäventyret Länk till annan webbplats. 
Instagram.com/bokaventyret

Carlies teater Länk till annan webbplats.
instagram.com/charliesteater

Stureplan - ungdomens hus 
Instagram.com/stureplan_skara

Vilans fritidsområde 
Instagram.com/vilansfritidsomrade

Föräldraträffar ABC – Alla Barn i Centrum 3 -12 år

Att vara förälder är inte alltid lätt. Vill du utvecklas i din föräldraroll och förebygga framtida problem, tjat och konflikter? Träffarna vänder sig till föräldrar med barn i åldern 3–12 år. ABC-programmet består av fyra gruppträffar och en återträff. Vi tar del av både forskning och varandras erfarenheter. Anmälan sker till Familjecentralen på telefonnummer: 0511-328 90, 072-160 31 12

Mer information hittar du på Skara kommuns Familjecentral under verksamheter:

ABC- Familjecentralen - Skara kommun

Föräldraskapsstödsutbildningen  Länk till annan webbplats.Komet Länk till annan webbplats.3 Länk till annan webbplats. – 11 år

I Skara kommun erbjuds du som förälder föräldrastödsutbildningen - Komet. Utbildningen riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3 – 11 år som har mycket bråk och konflikter med sina barn. Kursen syftar till att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn och minska konflikter inom familjen.

Komet - Skara kommun

Föräldraskap i Sverige - samhällsinfo i grupp

En kurs som vänder sig till dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0-18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Vid fem tillfällen i 2,5 timme får du träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har 10–15 deltagare. Kursen arrangeras av Familecentralen. 

FÖS -föräldraskap i Sverige - Skara kommun

Marte Meo 

Marte Meo-metoden riktar sig till föräldrar, lärare och vårdare som vill förbättra samspelet med barn i åldern 0–18 år som de ansvarar för.

Syftet med metoden är att hjälpa dig som förälder att se behov och resurser hos ditt barn samt skapa de egna möjligheterna att svara utvecklingsfrämjande på barnets behov.  Deltagaren filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling.

Marte meo - Skara kommun

BUP - barn och ungdomspsykiatri

Här kan du få hjälp om ditt barn mår dåligt med allt från övervikt, nedstämdhet, funktionsvariationer till depression och självskadebeteende. Vill du få reda på mer om BUP gå in på BUP-mottagningen (VGR)

Vill du och ditt barn komma i kontakt med BUP gå lättaste via er vårdcentral. Ni kan också ringa själva deras telefonrådgivning på telefon 010-473 92 25 om du har svårt att själv avgöra om det är vi på BUP eller din vårdcentral som är bäst lämpad att hjälpa dig.

Anhörigstöd – en mötesplats

Skara kommuns anhörigstöd finns för dig som är anhörig vare sig om du är förälder, vårdnadshavare, barn eller kanske nära vän. Stödet är en service till alla medborgare i Skara kommun och är kostnadsfritt.

I dagsläget erbjuder Anhörigstöd stöd till föräldrar i form av samtal, information och vägledning när det gäller psykisk ohälsa, neuropsykiatriskt funktionsnedsättning, sjukdom eller missbruk utifrån anhörigperspektivet.

Anhörigstöd - Skara kommun

Socialtjänsten

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialtjänsten ska dels arbeta uppsökande och förebyggande, dels utreda barns behov av skydd eller stöd vid misstanke om att barnet far illa. Behovsanpassat föräldrastöd med barnets bästa som ledstjärna, utgör en central del i socialtjänstens insatser.

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och betonar särskilt ett nära samarbete med hemmet.

Principen om barnets bästa innebär att varje beslut inom socialtjänsten som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för barnet. Den grundläggande principen är att barnets föräldrar är de som bäst kan företräda barnets intressen. När denna grundläggande princip ifrågasätts behöver olika förslag till lösningar utifrån barnets bästa analyseras och vägas mot varandra. Bedömningen ska redovisas, motiveras och ligga till grund för fortsatta beslut.

Läs mer om socialtjänstens olika verksamheter:
Barn, unga och familj - Skara kommun

Råd och stöd genom kommunens familjebehandlare

Skara kommun erbjuder en råd och stödfunktion till alla föräldrar.  Där kan du bland annat få råd och stöd i:

 • barnuppfostran
 • barnets utveckling
 • din roll som förälder
 • skilsmässa

Våra familjebehandlare kan hjälpa dig med råd och stöd, och är öppet för alla. Du behöver inget särskilt beslut eller någon remiss för att ta kontakt med dom.

Telefontiden är onsdagar klockan 09.00–10.00. Familjebehandlarna når du genom växeln på telefon 0511-320 00.

Läs mer om vår familjebehandling här: Familjebehandlare

Närhälsan Skara rehabsmottagning

På rehabmottagningen kan föräldrar få stöd, råd och behandling till sina barn vid olika besvär.

De träffar bland annat:

 • barn som har ont eller skadat sig
 • barn med smärta och/eller spänningsproblematik
 • barn som går på tå eller har andra avvikande gångmönster
 • barn med övervikt eller fetma
 • barn som är stillasittande
 • barn med rörelserädsla
 • barn med motoriska svårigheter
 • barn med sömnsvårigheter
 • barn som behöver hjälp med tid och struktur

På Närhälsan Skara rehabmottagning arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter som fördjupat sina kunskaper inom rehabilitering för barn i alla åldrar.

Närhälsan Skara rehabmottaging  Länk till annan webbplats.T
Telefon 0511 - 30650

Länkar

Föräldrastöd och information till blivande föräldrar - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Tips, råd och handböcker för föräldrar - Rädda Barnen (raddabarnen.se) Länk till annan webbplats.

Du spelar roll - Uddevalla - YouTube Länk till annan webbplats.

Världens viktigaste uppdrag - YouTube Länk till annan webbplats.

Barn och unga om föräldraskapsstöd - YouTube Länk till annan webbplats.

Barns rättigheter och föräldraskap. Information till dig som är förälder eller annan viktig vuxen till ett barn (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Föräldraskap och tonårstid - Om stöd till föräldrar med tonårsbarn (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Spel och skärmtid, 8-12 sv. text on Vimeo Länk till annan webbplats.

När ditt barn går över till tonåren börjar den att börja bli vuxen. Du är fortfarande viktig för ditt barn och utvecklingen sker tillsammans med dig. Det betyder bland annat att du behöver vara aktiv och intresserad av den värld som tonåringen lever i.

Du som förälder behöver ge trygghet och känslomässig närhet, även fast relationen förändras när din tonåring blir mer självständig. Du behöver mer finnas där som ett stöd när din ungdom själv behöver det.

Tonåringen kan behöva öka avståndet till dig som förälder för sin egen frigörelse men närmar sig ofta dig igen mot slutet av tonåren.

Elevhälsan och skolan

Skolan och elevhälsan har tillsammans med vårdnadshavare ett gemensamt ansvar att skapa optimala förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande. Alla som arbetar i skola och inom elevhälsan ska samarbeta med såväl elever som vårdnadshavare med syfte att utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Därmed kan skolans och elevhälsans föräldrastödjande arbete anses vara att samverka och samarbeta med föräldrar.

Andra viktiga samverkanspartner är exempelvis barnhälsovården (BVC), socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och ungdomsmottagningen.

Elevhälsa - Skara kommun

Efter skoltid -  fritid och föreningsliv

Det är viktigt att barn och unga har en meningsfull fritid både för den psykiska och fysiska hälsan. I Skara kommun har vi ett stort urval av aktiviter som vänder sig till barn och unga. Läs om Skaras olika verksamheter på respektive webbplats nedan samt följ gärna deras instagramkonton för senaste nytt.

Biblioteket  
Instagram.com/skarabibliotek

Carlies teater Länk till annan webbplats. 
Instagram.com/charliesteater

Stureplan - ungdomens hus 
Instagram.com/stureplan_skara

Vilans fritidsområde 
Instagram.com/vilansfritidsomrade

Föräldraskapsstödsutbildningen   Länk till annan webbplats.Komet Länk till annan webbplats. 12 – 18 år

I Skara kommun erbjuds du som förälder föräldrastödsutbildningen - Komet. Utbildningen riktar sig till dig som är förälder till ungdomar i åldern 12 – 18 år och som har mycket bråk och konflikter med sina barn. Kursen syftar till att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och ungdom och minska konflikter inom familjen.

Komet - Skara kommun

Föräldraskap i Sverige - samhällsinfo i grupp

En kurs som vänder sig till dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0-18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Vid fem tillfällen i 2,5 timme får du träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har 10–15 deltagare. Kursen arrangeras av Familecentralen. 

FÖS -föräldraskap i Sverige - Skara kommun

Marte Meo

Marte Meo-metoden riktar sig till föräldrar, lärare och vårdare som vill förbättra samspelet med barn i åldern 0–18 år som de ansvarar för.

Syftet med metoden är att hjälpa dig som förälder att se behov och resurser hos ditt barn samt skapa de egna möjligheterna att svara utvecklingsfrämjande utifrån barnets behov. Deltagaren filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling.

Marte meo - Skara kommun

BUP - barn och ungdomspsykiatri

Här kan du få hjälp om ditt barn mår dåligt med allt från övervikt, nedstämdhet, funktionsvariationer till depression och självskadebeteende. Vill du få reda på mer om BUP gå in på BUP-mottagningen (VGR)

Vill du eller ditt barn komma i kontakt med BUP gå lättaste via er vårdcentral. Ni kan också ringa själva deras telefonrådgivning på telefon 010-473 92 25 om du har svårt att själv avgöra om det är vi på BUP eller din vårdcentral som är bäst lämpad att hjälpa dig.

Anhörigstöd – en mötesplats

Skara kommuns anhörigstöd finns för dig som är anhörig vare sig om du är förälder, vårdnadshavare, barn eller kanske nära vän. Stödet är en service till alla medborgare i Skara kommun och är kostnadsfritt.

I dagsläget erbjuder Anhörigstöd stöd till föräldrar i form av samtal, information och vägledning när det gäller psykisk ohälsa, neuropsykiatriskt funktionsnedsättning, sjukdom eller missbruk utifrån anhörigperspektivet.

Anhörigstöd - Skara kommun

Socialtjänsten

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialtjänsten ska dels arbeta uppsökande och förebyggande, dels utreda barns behov av skydd eller stöd vid misstanke om att barnet far illa. Behovsanpassat föräldrastöd med barnets bästa som ledstjärna, utgör en central del i socialtjänstens insatser.

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och betonar särskilt ett nära samarbete med hemmet.

Principen om barnets bästa innebär att varje beslut inom socialtjänsten som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för barnet. Den grundläggande principen är att barnets föräldrar är de som bäst kan företräda barnets intressen. När denna grundläggande princip ifrågasätts behöver olika förslag till lösningar utifrån barnets bästa analyseras och vägas mot varandra. Bedömningen ska redovisas, motiveras och ligga till grund för fortsatta beslut.

Läs mer om socialtjänstens olika verksamheter här: Barn, unga och familj - Skara kommun

Råd och stöd genom kommunens familjebehandlare

Skara kommun erbjuder en råd och stödfunktion till alla föräldrar. Här kan du bland annat få råd och stöd i:

 • barnuppfostran
 • barnets utveckling
 • din roll som förälder
 • skilsmässa

Våra familjebehandlare kan hjälpa dig med råd och stöd, och är öppet för alla. Du behöver inget särskilt beslut eller någon remiss för att ta kontakt med dom.

Telefontiden är onsdagar klockan 09.00–10.00. Familjebehandlarna når du genom växeln på telefon 0511-320 00.

Läs mer om vår familjebehandling här:Familjebehandlare

Närhälsan Skara rehabsmottagning

På rehabmottagningen kan föräldrar få stöd, råd och behandling till sina barn vid olika besvär.

De träffar bland annat:

 • barn som har ont eller skadat sig
 • barn med smärta och/eller spänningsproblematik
 • barn som går på tå eller har andra avvikande gångmönster
 • barn med övervikt eller fetma
 • barn som är stillasittande
 • barn med rörelserädsla
 • barn med motoriska svårigheter
 • barn med sömnsvårigheter
 • barn som behöver hjälp med tid och struktur

På Närhälsan Skara rehabmottagning arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter som fördjupat sina kunskaper inom rehabilitering för barn i alla åldrar.

Närhälsan Skara rehabmottaging  Länk till annan webbplats.
Telefon 0511 - 30650

Länkar

Föräldrastöd och information till blivande föräldrar - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Tips, råd och handböcker för föräldrar - Rädda Barnen (raddabarnen.se) Länk till annan webbplats.

Du spelar roll - Uddevalla - YouTube Länk till annan webbplats.

Världens viktigaste uppdrag - YouTube Länk till annan webbplats.

Barn och unga om föräldraskapsstöd - YouTube Länk till annan webbplats.

Barns rättigheter och föräldraskap. Information till dig som är förälder eller annan viktig vuxen till ett barn (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Föräldraskap och tonårstid - Om stöd till föräldrar med tonårsbarn (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Spel och skärmtid, 8-12 sv. text on Vimeo Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades