< >

Stöd till barn, ungdom och familjer


För det mesta hittar man en lösning inom familjen för att komma till rätta med problem som uppstått. Kanske kan släkt och vänner hjälpa till med råd och avlastning.
Om det inte är tillräckligt finns även möjligheter för dig som behöver stöd i rollen som förälder, till dig som barn och ungdom eller till familjen.

Både vuxna och barn kan vända sig till barn- och ungdomsenheten för att tillsammans med personalen prata om olika möjligheter. 

Det stöd och den hjälp du kan få från socialtjänsten kallas bistånd.
Innan du får beslut om bistånd utreds ditt behov enligt 11 kapitel 1§ socialtjänstlagen.
Vi arbetar alltid med frivilligheten som grund. All personal följer offentlighet- och sekretesslagen.

Råd och stöd om barn och ungdomar

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd och hjälp.

Du kan behöva prata om exempelvis:

  • barnuppfostran
  • barnets utveckling
  • din roll som förälder 
  • skilsmässa 


Ibland kan konflikter i familjen bli påfrestande vilket gör att du kan behöva prata med någon utomstående.

Du som har barn i åldrarna 0 till 18 år är välkommen att ringa oss för att få råd och stöd i ditt föräldraskap.

För att kontakta oss familjebehandlare för råd och stöd behöver du inget särskilt beslut. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering. Telefontiden är onsdagar klockan 09.00–10.00

Familjebehandlarna når du genom växeln på telefon 0511-320 00.


Denna sida uppdaterades 2020-10-06

Dela: