< >

Nätverkslag

Använd kraften i kontaktnätet!

När en person har det svårt och behöver hjälp är det logiskt att ta hjälp av de som står nära.

I Skara försöker vi hjälpa personer som har det svårt genom att använda styrkan och kraften i personens personliga nätverk. Detta gör vi genom att kalla till nätverksmöten.

Syfte

Syftet med nätverksmöten är att viktiga personer i en människas nätverk blir delaktiga och engagerade i en önskad förändring. Genom att arbeta på detta sätt använder vi kraften hos många människor för att en person ska kunna få rätt hjälp.

Ett nätverksmöte kan initieras av personer som vill ha hjälp i sitt nätverk. Ibland kan professionella initiera ett nätverksmöte för att prata om hur de ska samverka för att hjälpa personen på bästa sätt. Ett nätverksmöte kan aldrig hållas utan den enskildes godkännande

Denna sida uppdaterades 2020-02-14

Dela: