< >

Asbergers syndrom

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Om du har asbergers kan det märkas på hur du kommunicerar med andra.
Du kan också ha lättare än andra att koncentrera dig på saker som du är intresserad av.

Denna sida uppdaterades 2020-03-13

Dela: