< >

Fobier

Fobi är en överdriven rädsla för något.

Det kan till exempel vara:

  • blod 
  • ormar 
  • spindlar
  • hundar
  • höjdskräck 
  • rädsla för att flyga 
  • rädsla för att vistas i trånga utrymmen som till exempel hissar 

Hos ungefär 10-15 procent av befolkningen blir rädslan så stor att man utvecklar en fobi. Rädslan kan göra att man börjar undvika vissa ställen eller situationer.

Denna sida uppdaterades 2020-03-09

Dela: