Tourettes syndrom, hos barn innebär att barnet har tics. Det vill säga barnet gör ofrivilliga, plötsliga och återkommande rörelser och ger ifrån sig ljud.
De flesta barn med Tourettes syndrom har också svårt att koncentrera sig, är överaktiva, har svårt att kontrollera sina impulser eller tvångsrelaterade symtom.

1177 om Tourettes syndromlänk till annan webbplats

UMO om Tourettes syndromlänk till annan webbplats