Med tvång menas att du känner en stark impuls att tänka på ett visst sätt eller utföra vissa handlingar och att det ger ångest att avstå när impulsen väl kommer. Tvångshandlingar kan till exempel vara att tvätta händerna väldigt ofta.

1177 om Tvångssyndromlänk till annan webbplats

UMO om Tvångssyndromlänk till annan webbplats