< >

Depression

En depression pågår en längre tid och kan påverka mycket i din tillvaro.
Du kan bli så påverkad av en depression att du till exempel inte orkar gå till skolan.
En lättare depression kan gå över med hjälp av stöd från närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till). För en svårare depression behövs behandling.

Det är inte helt ovanligt att den som är deprimerad påverkar sin omgivning. Kanske har du någon i din närhet som är deprimerad och då kan det vara skönt att prata med någon utomstående.

1177 om deprissionlänk till annan webbplats, Ungdomsmottagningen eller Elevhälsan han du hitta mer information och vart du kan vända dig för att få hjälp. 

Denna sida uppdaterades 2020-04-01

Dela: