< >

Våld i nära relationer

Alla människor ska kunna leva utan rädsla och själva bestämma över sina liv.

Våld i nära relation är ett brott som är dolt i samhället. Våldet kan beskrivas som psykiska och/eller fysiska övergrepp. Utövaren av våldet har för avsikt att den som utsätts ska avstå från att göra något han/hon vill, eller tvingas göra något som han/hon inte vill. 

Våld i nära relation förekommer mellan närstående(person som den enskilde anser sig ha en nära relation till). Det kan förekomma i såväl heterosexuella som samkönade relationer, före detta relationer, mellan släktingar, föräldrar eller andra familjemedlemmar.

Fysiskt

Som knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.

Psykiskt 

Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Det kan vara former av kränkningar, kontroll, utåtagerande svartsjuka samt isolering som kan innebära att bli hindrad att träffa släkt och vänner.

Sexuellt

Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till.

Materiellt

Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt som är av betydelse för den andre. Ekonomiskt våld kan betyda att en person inte få förfoga över sina pengar. Våld mot djur kan användas för att kontrollera och hota de som står nära djuret.

Våld

Den som utsätts för hot och våld lever i ständig beredskap för risken om nytt våld. Är man utsatt anpassar man sitt beteende för att undvika våld.

En annan form är Hedersrelaterat förtryck och våld. Det ger sig oftast i uttryck kollektivt. Det kan betyda att en person blir begränsad av familj/släkt i hur man klär sig, hur man lever, begränsad i vem man får umgås med, vem man ska gifta sig med samt hur man ska bete sig. De som trotsar eller utmanar normer eller regler som finns inom familjen/släkten anses dra skam över familjen och riskerar att bli fysiskt straffad, för att återfå det som uppfattas som förlorad heder.

Har du varit utsatt för våld eller andra övergrepp i nära relation kan du behöva stöd och hjälp för att förändra din situation.

Om du använder hot och våld eller våld mot närstående finns det möjlighet att lyfta din situation eller dina problem. Du kan få utbildning i våldets konsekvenser för dig och din omgivning och vägledning i vilka andra hjälpaktörer som finns tillgängliga.

Om du önskar stöd kontakta samordnare för våld i nära relation inom individ – och familjeomsorgen i Skara kommun.

Omsorgsnämnden i Skara har riktlinjer och en handlingsplan om våld i nära relationer.

För dig som utsatt

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats

Brottsofferjourenlänk till annan webbplats 

Terrafemlänk till annan webbplats 

Kvinnohuset Trananlänk till annan webbplats

Kvinnojouren Linnéanlänk till annan webbplats

För dig som utsätter

Välj att slutalänk till annan webbplats

MUM - Mottagning för unga mänlänk till annan webbplats

Barn och unga som bevittnat/upplevt våld i hemmet 

Ungdomsmottagningen Skaralänk till annan webbplats

Dina Rättigheterlänk till annan webbplats 

BRISlänk till annan webbplats

Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK)länk till annan webbplats

För yrkesverksamma 

Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK)länk till annan webbplats

Utväg Skaraborglänk till annan webbplats 

Västra Götalandsregionen kompetenscentrum för våld i nära relation (VKV)länk till annan webbplats

Hedersförtrycklänk till annan webbplats


Denna sida uppdaterades

Dela: