< >

Faderskap

Vad innebär fastställande av faderskapet?

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet fastställas. 
Du som är kvinna, och som inte är gift, får svara på frågor om vem som är pappa till barnet. Mannen får sedan bekräfta detta.
Med faderskapet fastställs (bestäms) även barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan.
Kommunens skyldighet att fastställa faderskap samt hur det ska göras regleras i Föräldrabalken 2 kapitlet samt i Socialstyrelsens allmänna råd 2004:16.

Vad händer?

Socialtjänsten får automatiskt upplysningar från Skatteverket om när ett barn föds av en mamma som inte är gift. Mamman kontaktas av socialtjänsten genom brev där hon uppmanas höra av sig till socialtjänsten för att boka en tid för ett besök.

Om föräldrarna är sammanboende och är överens om att barnet är deras gemensamma ska faderskapet fastställas genom skriftlig bekräftelse vid ett gemensamt besök på socialkontoret. Är föräldrarna inte sammanboende skickas ärendet vidare till familjerätten i Lidköping. 

Vid besöket kan föräldrarna även anmäla om de önskar gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har vårdnaden om ett barn.Vill ni som föräldrar vänta med att anmäla om gemensam vårdnad kan det göras vid ett senare tillfälle, då är det Skatteverket man vänder sig till.

Gemensam vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn- det vill säga att vara vårdnadshavare- innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till.

När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

I samband med att faderskapet/föräldraskapet bekräftas på kontaktcenter alternativt familjerätten kan en anmälan göras att vårdnaden ska vara gemensam. 

Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet. 

Innan barnet föds

Ett fastställande av faderskapet kan påbörjas innan barnet föds. Ni är då välkomna att själva kontakta socialtjänsten. Det är lämpligt att det görs två till tre månader innan beräknad nedkomst.

Denna sida uppdaterades 2020-10-06

Dela: