< >

Olika anledningar till att du mår dåligt

Alla mår dåligt ibland. Ibland känner man sig:

  • utanför 
  • har många svåra val att göra 
  • är med om en olycka 
  • utsätts för ett brott 

Du kan läsa mer om olika problem, hälsotillstånd och hitta eventuella sjukdomar under information till höger.
Här hittar du också vart du som barn, ungdom eller anhörig kan vända dig för att få hjälp och stöd. 

Denna sida uppdaterades 2021-01-22

Dela: