< >

Alla är olika

Alla människor är olika, alla människor har samma rättigheter. Oavsett om du har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt eller i vissa situationer svårt för att kontrollera dina känslor, ska du ha samma möjligheter som alla andra.

Allas lika värde är inte lika självklart i alla sammanhang.

Exempel på varför vi kan vara olika

 

ADHD innebär att du har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att du ofta gör saker utan att tänka efter först.

Du störs lätt om det händer mycket omkring dig. En del med ADHD är väldigt aktiva, andra känner sig trötta och har svårt att komma igång med saker.

1177 om ADHDlänk till annan webbplats

UMO om ADHDlänk till annan webbplats

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Om du har asbergers kan det märkas på hur du kommunicerar med andra.
Du kan också ha lättare än andra att koncentrera dig på saker som du är intresserad av.

1177 om Asbergs syndromlänk till annan webbplats

UMO om Asbergs syndromlänk till annan webbplats

Autism är en funktionsnedsättning som innebär man har ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det gör att du kan ha svårt att umgås med kamrater. Du har också begränsade intressen och beteenden.

1177 om Autismlänk till annan webbplats

Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att du i perioder är antingen manisk (onormalt energisk upprymd) eller deprimerad.
När du är manisk kan du förlora omdömet och bete dig på ett sätt som skapar problem när det gäller till exempel relationer, arbete och ekonomi.

1177 om Bipolär sjukdomlänk till annan webbplats

Fobi är en överdriven rädsla för något.

Det kan till exempel vara:

 • blod 
 • ormar 
 • spindlar
 • hundar
 • höjdskräck 
 • rädsla för att flyga 
 • rädsla för att vistas i trånga utrymmen som till exempel hissar 

Hos ungefär 10-15 procent av befolkningen blir rädslan så stor att man utvecklar en fobi. Rädslan kan göra att man börjar undvika vissa ställen eller situationer.

1177 om Fobierlänk till annan webbplats

Alla funkar olika. Det finns ändå förväntningar i samhället på att man till exempel ska:

 • kunna gå 
 • se 
 • höra 
 • prata eller tänka på det sätt som anses vara det vanliga 

Om du inte funkar på det sättet kan du bli behandlad på ett annorlunda sätt

Samhället har formats efter förväntningar på hur man ska funka.

Anledningen till att man funkar olika kan vara både kroppslig och fysisk.

 • En kroppslig anledning kan vara att du är rullstolsburen eller att du saknar en arm.
 • En psykisk anledning är osynlig och kan exempelvis vara att du har svårt att läsa och förstå skyltar eller att du har svårt att koncentrera dig under en längre period när någon pratar.

Alla männsikor har samma rättigheter

Du som upplever att du inte fungerar på det sätt som du förväntas göra har exakt samma rättigheter.
Du har också rätt att bli behandlad på samma sätt som alla andra. Det gäller både om du utbildar dig eller om du arbetar.
I många fall är skolor, kommuner, de som ger vård och arbetsgivare skyldiga att försöka göra så att omgivningen passar alla.

Fungerar du olika och vill ha någon att prata med eller om du vill ha hjälp och stöd, då finns det alltid ställen du kan vända dig till.

Vi kan hjälpa dig

Oavsett om det är du eller personer inom familjen eller bland dina närmaste släktingar/vänner, som behöver hjälp kan du vända dig till verksamheten nedan.

Funktionsnedsättning 

Information

1177 om funktionsnedsättninglänk till annan webbplats

UMO om att funka olikalänk till annan webbplats

Om du får en psykos får du förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar, till exempel att du känner sig styrd eller övervakad utan att vara det. Det är också vanligt att du hör röster som inte finns.

1177 om Psykoserlänk till annan webbplats

Tourettes syndrom, hos barn innebär att barnet har tics. Det vill säga barnet gör ofrivilliga, plötsliga och återkommande rörelser och ger ifrån sig ljud.
De flesta barn med Tourettes syndrom har också svårt att koncentrera sig, är överaktiva, har svårt att kontrollera sina impulser eller tvångsrelaterade symtom.

1177 om Tourettes syndromlänk till annan webbplats

UMO om Tourettes syndromlänk till annan webbplats

Med tvång menas att du känner en stark impuls att tänka på ett visst sätt eller utföra vissa handlingar och att det ger ångest att avstå när impulsen väl kommer. Tvångshandlingar kan till exempel vara att tvätta händerna väldigt ofta.

1177 om Tvångssyndromlänk till annan webbplats

UMO om Tvångssyndromlänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2020-10-06

Dela: