< >

Ekonomiska problem

Alla kan drabbas av ekonomiska problem under kortare eller längre perioder i livet. Det kan bero på många olika saker som till exempel att dina föräldrar blir arbetslösa eller sjuka.
Det kan leda till att de inte har råd att köpa dig en ny vinterjacka eller låta dig följa med på klassresan.

I Sverige finns det en nedre gräns för hur lite pengar en familj ska kunna leva på. Anledningen till att denna gräns finns är för att garantera alla familjer en bostad, mat och kläder. De som hjälper till om man ligger under denna gräns är socialtjänsten i din hemkommun.

Om din familj har svårt att få pengarna att räcka till varje månad och du vill ha någon att prata med så finns det hjälp och stöd att få.

Vi kan hjälpa dig

Oavsett om det är du eller någon av dina anhöriga (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) som behöver hjälp kan du vända dig till verksamheten för Ekonomi och försörjning.

Ekonomi och försörjning

Denna sida uppdaterades 2020-10-06

Dela: