< >

Budget- och skuldrådgivning

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter, eller vara i en situation då ekonomin behöver ses över. Budget- och skuldrådgivningen i Skara kommun är till för dig som behöver hjälp med att hitta lösningar på ekonomiska problem.

Budgetrådgivning

Vi kan hjälpa dig att planera hushållsekonomin så att du får en överblick över dina utgifter och inkomster. Tillsammans tar vi fram en budget som hjälper dig att få kontroll över din ekonomi.

Skuldrådgivning

Vi går igenom dina skulder och upprättar en skuldförteckning för att få överblick över din skuldsituation. Du får hjälp med att räkna ut om du kan betala och i så fall hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad. Vi kan sammanställa förslag till betalningsuppgörelse med dina fordringsägare.

Skuldsanering

Har du så stora skulder att du inte ser någon lösning på ditt problem? Då finns möjligheten att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Skuldsanering betyder att en svårt skuldsatt person kan bli befriad från skyldigheten att betala sina skulder, helt eller delvis.

För dig som har mycket skulder finns möjlighet till hjälp. Du kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få ett beslut om skuldsanering genom Kronofogden. Detta gäller även dig som har en enskild firma, om ekonomin i ditt företag är enkel att utreda. Vi kan hjälpa dig att se över dina möjligheter till skuldsanering och att fylla i ansökan till Kronofogden. Om du får ett beslut om skuldsanering ger vi dig råd och stöd även under skuldsaneringsperioden.

Vi erbjuder kostnadsfri ekonomisk rådgivning under sekretess.

Denna sida uppdaterades