< >

Fonder

Omsorgsförvaltningen ansvarar för sex fonder. Varje år från och med i juni kan boende i Skara kommun ansöka om att bli tilldelade medel från någon av fonderna. Ansökningsperioden är mellan juni till augusti och skulle man ansöka innan eller efter denna period återsänder omsorgsförvaltningen ansökan.

När ansökningsperioden är slut beslutar omsorgsnämnden vilka man anser ska tilldelas medel och i november beslutar kommunstyrelsen vilka som blir beviljade.

Ansökningsperiod 2020

Mellan den 8 juni - 31 augusti kan invånare i Skara kommun ansöka om fondmedel för år 2020.

Fonder att söka

 

Fond

Målgrupp

Stiftelsen Skara kommuns samfond 1

Behövande äldre

Stiftelsen Skara kommuns samfond 2

Behövande personer

Stiftelsen Samfond för bostadsbidrag

Behövande arbetarfamiljer

Stiftelsen Skara kommuns Samfond för rehabilitering

Vistelse, Rehab- eller rekreationsanläggning

Stiftelsen Ida o Helena Mankells fond

Behövande äldre

Emma Karlssons fond

Behövande sjuka pensionärer på Vallehemmet eller i Valleområdet


Denna sida uppdaterades 2020-10-19

Dela: