< >

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet är det som förr kallades för socialbidrag och är ett tillägg till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan beviljas om du inte kan försörja dig på egen hand. Rätten till stöd prövas enskilt och beviljas för en månad i taget.  Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara tillfälligt och stödja dig så att du kan återgå till att försörja dig själv.

Vem kan ansöka?

Den som bor i kommunen som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kan vara ett tillägg till den egna inkomsten.

I första hand ska du själv se till att dina behov kan betalas genom dina egna inkomster. Alla inkomster i familjen räknas ihop. Är man sambo eller gift gör man en ansökan gemensamt.

Inkomst är till exempel

 • lön
 • bidrag som sjukpenning (som är en del av sjukförsäkringen i Sverige)
 • pension 
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • underhållsstöd.

Har du tillgångar i form av till exempel bankmedel eller aktier kommer dessa att räknas som inkomst. Äger du en bil kan du behöva sälja denna för att ha rätt till försörjningsstöd. Om du har en egen fastighet eller bostadsrätt kan det också påverka rätten till försörjningsstöd. Du har eget ansvar för att planera din ekonomi.

Försörjningsstöd är inte villkorslöst

Du som söker försörjningsstöd ska göra vad du kan för att bidra till din egen försörjning.

Tillsammans gör vi en plan hur du ska bli självförsörjande.

Villkor

 • Vid arbetslöshet ska du vara inskriven vid arbetsförmedlingen.
 • Du ska vara aktiv i ditt arbetssökande och hålla fortlöpande kontakt med arbetsförmedlingen.
 • Har du varit arbetssökande under längre tid eller är under 25 år kan kommunen ställa krav på dig att du deltar i kompetenshöjande verksamhet.
 • Är du sjukskriven får du uppvisa ett aktuellt sjukintyg. 

Vad kan jag få för ekonomisk hjälp?

Försörjningsstödet ska garantera dig en rimlig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv och ska täcka kostnader för 

 •  livsmedel
 •  kläder och skor
 •  lek och fritid
 •  förbrukningsvaror
 •  hälsa och hygien
 •  dagstidning, telefon och tv-avgift

Du får också pengar till ditt boende, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring och fackföreningsavgift. Du kan också få pengar till läkarvård, medicin, tandvård och glasögon efter särskild prövning. Du kan till höger under tjänster och information själv gå in och göra en provberäkning för att se om du kan vara berättigad till försörjningsstöd. 

Vi utreder din situation

När du ansöker om försörjningsstöd gör handläggaren (tjänstemannen) en grundlig utredning av din situation.

Du måste kunna styrka samtliga inkomster och utgifter. Kontroll av dina uppgifter görs med till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, bilregistret, bolagsregistret och Skattemyndigheten.

När du lämnat en komplett ansökan om ekonomiskt bistånd, inklusive nödvändiga handlingar, får du ett skriftligt beslut inom 7 arbetsdagar.

 • Det är viktigt att du lämnar sanningsenliga uppgifter. 
 • Du har rätt att få ett skriftligt beslut.

Ansök hos oss

Vill du veta mer eller ansöka om försörjningsstöd är du välkommen att ringa oss 0511-325 30.


Denna sida uppdaterades 2020-10-14

Dela: