< >

E-tjänst för försörjningsstöd

Sök försörjningsstöd via e-tjänsten

Denna möjlighet gäller för dig som har ansökt om försörjningsstöd föregående månad och som söker detta återkommande.

Via din handläggare kan du få hjälp med att lära dig hur du ansöker om försörjningsstöd via e-tjänsten för försörjningsstöd. 

Du behöver: 

  • Vara folkbokförd i Skara kommun
  • Giltig e-legitimation eller bank-id

Sammanboende eller makar behöver båda e-legitimation då de ska söka ekonomiskt bistånd tillsammans.


Du kommer bara att kunna söka försörjningsstöd elektroniskt en gång per månad. När du har skickat in din ansökan för en månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar. Ansökan öppnar igen 20 dagar innan nästa månadsperiod börjar.

Om du har skäl för att fortsätta lämna in din ansökan på papper så går det också men du kommer då att behöva lämna in underlag med din ansökan.

Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. Du behöver inte skicka med några underlag, men spara dem för en eventuell kontroll. Alla dina uppgifter måste stämma överens med ditt underlag och vid en kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat.

Logga in med e-legitimation

Både du och din make, maka, partner eller sambo behöver bank-id eller e-legitimation när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans. Om du inte redan har e-legitimation kan du ordna det via din bank. Läs mer om e-legitimation på Skatteverkets webbplats.

Logga in med e-legitimation och fyll i ansökan. Du kan också söka via din smartphone. Om ni är två som söker behöver båda skriva under ansökan digitalt när den är färdig.

Stickprovskontroller

Vi utför stickprovskontroller med ett slumpmässigt urval. Vid en kontroll ska du kunna visa upp handlingar som gäller din ekonomi. Ni ska kunna styrka de utgifter ni har ansökt om samt visa att ni inte har oredovisade tillgångar. Vid en stickprovskontroll kommer vi att kontakta dig och meddela vilka handlingar du ska lämna in till myndigheten.

Omsorgsnämnden kan efter särskild bedömning även göra stickprov när det finns skäl att tro att något inte stämmer på ett sådant sätt att det kan leda till misstanke om bidragsbrott. Det kan exempelvis handla om att ansökan är väsentligt förändrad jämfört med tidigare eller att sökande har förändrade eller större kostnader.

Alla dina uppgifter måste stämma överens med ditt underlag. Du ansvarar för att dina uppgifter är korrekta. Att lämna felaktiga uppgifter kan vara bidragsbrott och leda till polisanmälan.

Denna sida uppdaterades 2020-11-09

Dela: