< >

Så här ansöker du om försörjningsstöd

Hur kommer jag i kontakt med er?

För att komma i kontakt med Försörjningsstödsenheten ringer du till omsorgskontoret, 0511-325 30 på deras telefontider som du hittar under kontaktuppgifter.

Vid det första samtalet får du ge en kortfattad beskrivning av din situation och därefter gör socialsekreteraren en förhandsbedömning på om du är berättigad till försörjningsstöd. Om socialsekreteraren bedömer att det finns en chans till att bevilja dig försörjningsstöd så bokar ni tillsammans en tid för ett första möte. 

Hur snabbt kan jag få en tid för besök?

I samband med att du ringer och bokar tid kan du ställa frågor och få information om försörjningsstöd och vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att du ska ha rätt till bistånd. Vår väntetid för nya ärenden är cirka 1-2 veckor.

​Hur hittar jag till er?

Vi finns på Viktoriagatan 2 A.

​Vad måste jag lämna uppgifter om i utredningen?

Vilka uppgifter som behövs i utredningen varierar beroende på vilken situation du befinner dig i. Generellt kan man säga att en utredning  om försörjningsstöd består av minst två delar, dels en ekonomisk utredning och dels en utredning om du står till arbetsmarknadens förfogande eller inte. Till den ekonomiska utredningen behöver vi till exempel kontoutdrag från samtliga konton du har i alla banker, information om dina utgifter och inkomster samt eventuella tillgångar. När det gäller utredning om arbete behöver du visa inskrivningsintyg från Arbetsförmedlingen. Du ska också lämna in och visa oss arbeten du har sökt. Kan du inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom ska du uppvisa sjukskrivningsintyg.

Hur länge måste jag vänta på beslut?

När du har varit på besök och gjort din ansökan ska denna utredas av socialsekreterare. En ansökan om försörjningsstöd ska utredas så fort som möjligt. Vi har en utredningstid om maximalt sju arbetsdagar från den dag då du lämnat in alla nödvändiga handlingar. Vilka handlingar du behöver ha med dig till besöket informerar handläggaren (tjänsteman)om vid första kontakten.

Hur länge gäller ett beslut om försörjningsstöd?

Ansökan och beslut gäller för en månad i taget. Du får komma på besök och lämna in ny ansökan varje månad och en bedömning om  rätt till bistånd fattas varje månad. Du träffar samma handläggare (tjänsteman) och målet är att ni tillsammans ska jobba för att du så snart som möjligt ska bli självförsörjande.

​Vad händer om jag får avslag?

Avslagsbeslutet (beslutet om att inte bevilja en ansökan) kan överklagas. Information om hur detta går till finns i beslutet som skickats hem till dig. Avslagsbeslut gäller endast en månad och därefter har du möjlighet att ansöka på nytt.

Denna sida uppdaterades 2020-10-28

Dela: