< >

Nätverksmöte och samordnad individuell plan, SIP

Nätverksmöte

Livet blir inte alltid som vi har tänkt oss. Plötsligt ställs du kanske inför frågor och beslut, som är svåra att hantera. Då är ditt nätverk en viktig tillgång.

Familj, släkt vänner, arbetskamrater, lärare och professionella
kontakter kan vara till råd och stöd när det behövs som mest. Vi kallar det nätverksmöten. Du tar hjälp av ditt nätverk för att exempelvis lösa ett problem eller en svår situation.

Ett nätverksmöte kan också vara till hjälp när det privata nätverket och
professionella behöver förbättra sitt samarbete eller dela information, tankar och idéer.

Mötet leds av två opartiska mötesledare som har tystnadsplikt.
Tjänsten är kostnadsfri och ses som en serviceinsats i Skara kommun.

Ta gärna en kontakt om du har frågor eller vill veta mer.

SIP-möte

SIP ger dig möjlighet att påverka din egen hälsa, vård och omsorg och se till att den samordnas.

SIP är den enskildes plan och beskriver det stöd och de insatser som du har behov av från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, skolan samt övriga aktörer.

SIP kan vara aktuell för alla, oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller behov.

SIP planeras och upprättas tillsammans med dig och eventuellt dina anhöriga utifrån frågan; Vad är viktigt för dig?

Denna sida uppdaterades