< >

Kvalitetsgarantier

Våra löften till Skaraborna

För att du som Skarabo ska veta vad du kan förvänta dig av kommunen har vi kvalitetsgarantier för en rad tjänster. En kvalitetsgaranti är såväl ett löfte som en upplysning om vad du kan förvänta dig av oss. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och på lika villkor för alla.

Exempelvis har du rätt att få den information du behöver i samband med en ansökan för funktionsstöd. Vi garanterar också att du blir bemött på ett vänligt och respektfullt sätt.

Arbetsmiljö

För att personalen ska kunna utföra en insats med kvalitet och säkerhet kan ditt hem behöva arbetsmiljö anpassas.

Våra kvalitetsgarantier

Muntlig eller skriftlig information

Hos omsorgsförvaltningen ansöker man om bland annat hemtjänst, boende, funktionsstöd eller försörjningsstöd. Om det är första gången du lämnar in en ansökan hos oss kan det hända att du har många frågor och funderingar. För att du ska känna dig trygg vid ansökningstillfället är det viktigt att vi inte lämnar dem obesvarade.

Vi garanterar att du får den information som du behöver i samband med din ansökan.

Vänligt och respektfullt bemötande

För oss är det viktigt att ha en god relation med dig. En god relation bygger på att man respekterar varandra och varandras åsikter, tankar och värderingar. En god relation bygger även på att man bemöter varandra på ett vänligt och respektfullt sätt.

Vi garanterar att du bemöts vänligt, korrekt och respektfullt. Och vi förväntar oss att du bemöter oss på ett liknande sätt.

Hålla tider

Det är viktigt att hålla de tider man kommit överens om. Men det kan dyka upp saker som leder till att man måste planera om. Då är det viktigt att vi hör av oss till dig och bokar om mötet till en annan tid eller en till en annan dag. Och det är lika viktigt att du hör av dig till oss om du får förhinder.

Vi garanterar att hålla de tider som vi har kommit överens om. Vi hör av oss till dig om vi får förhinder och vi förväntar oss att du gör detsamma.

Om du upplever att vi inte håller det vi lovar

Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi har lovat dig. Den chef som är ansvarig för den avdelning som du tyckt till om hör av sig till dig inom sju dagar. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten.

Du kan lämna en synpunkt om precis vad som helst. Det måste inte handla om någon av våra tre kvalitetsgarantier.


Denna sida uppdaterades