Två händer som bildar ett hjärta
< >

Öppna mötesplatser

De öppna mötesplaserna är för alla invånare i Skara kommun.

Öppen mötesplats är en möjlighet för dig att delta i planerade aktiviteter för gemenskap, stimulans och exempelvis träning. Mötesplatsen är ett led i att du ska kunna ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Du behöver inte ha något beslut från någon för att få delta, det är öppet för dig som vill komma. 

På den öppna möteplatsen:
Att bli sedd
Uppmuntra och stärka din självkänsla
Känna dig delaktig i gemenskapen med andra 

Få hjälp med det digitala

Kontakta komunens digitala fixare, Ylva Thun.

Telefon 0511-320 22, 0511-320 00

E-post: digitalfixare@skara.se

Månadsprogram

Se program under respektive öppen mötesplats nedan. 
Obs! Med reservation för ändringar i programmen.

Adress: Lidköpingsvägen 10, Ardala Telefon: 0511-328 92

Sittgymnastik klockan 10.00

Tisdagar: 21, 28 mars. 4, 11, 18, 25 april

Veckans frågor klockan 14.00

Måndag: 3 april

Onsdag: 22 mars

Torsdag: 30 mars. 13, 27 april

Bingo klockan 14.00

Tisdag: 4, 18 april

Digital hjälp klockan 14.00

Onsdag 26 april

Andakt klockan 10.30

Torsdag: 6 april

Påsklunch klockan 13.00

Onsdag: 5 april

Damträff klockan 13.00

Tisdag 21 mars - Anmälan 8 mars

Gubbröra klockan 13.00

Onsdag: 29 mars - Anmälan 16 mars

Onsdag: 26 april - Anmälan 14 april

Pizzakväll klockan 17.00

Onsdag 29 mars - Anmälan 20 mars

Handlarrundan

 • Skara tätort körs tisdagar
 • Axvall ojämn vecka onsdagar
 • Ardala jämn vecka onsdagar

Anmälan 072-160 33 14

Adress: Skaraborgsgatan 9, Skara. Mobilnummer 072-160 31 55

Sittgymnastik klockan 10.30

Måndagar: 27 mars. 3, 17, 24 april

Onsdagar: 29 mars. 12, 19, 26 april

Fredagar: 24 mars. 14, 21, 28 april

Sittande yoga klockan 10.30

Tisdagar: 28 mars. 4, 11, 18, 25 april

Vi är i gymnastiksalen.

Inomhus Boule klockan 10.30

Torsdagar: 30 mars. 6, 13, 20, 27 april

Vi träffas i matsalen.

Cafè Frejan klockan 14.00

Onsdagar: 29 mars. 5, 12, 19, 26 april

Fikat kostar 30 kronor

Bingo  klockan 14.00

Fredag: 31 mars.

5 kronor per bricka. Fika 30 kronor.

Underhållning klockan 14.00

Bengt Hardy Karlsson

Onsdag 5 april

Fika 30 kronor

Digital fixare Klockan 10.00

Onsdag 12 april

Försök inte lura mig på nätet Klockan 14.00–16.00

Onsdag 19 april

Välfärdsteknik Klockan 09.30

Tisdag 25 april konferensrummet Frejan

Försök inte lura mig på ”stan” klockan 14.00

Onsdag 26 april i samarbete med polisen och kommunen. 

I matsalen Sakraborgsgatan 9

Bingo på Frejan klockan 14.00

Fredag:14, 28 april
5 kronor per bricka. Fika 30 kronor.

Bokcirkel på Frejan klockan 13.30

Torsdag 13 april
Fortsättning

Möte angående hantverksintresserade klockan 14.00

Tisdag 18 april
Matsalen Skaraborgsgatan 9

Resa till Mellomgården Café Klockan 13.00

Torsdag 20 april
Anmälan 12 platser

Bio Stureplan Klockan 13.30

Fredag 21 april
Anmälan 15 Platser

Vara konserthus klockan 15.30

Tisdag 4 april
Underhållning via länk med Showen Swing it Sisters.
Mingel från klockan 15.00

Skaraborgsgatan 9

Handlarrundan

 • Skara tätort körs tisdagar
 • Axvall ojämn vecka onsdagar
 • Ardala jämn vecka onsdagar

Anmälan 072-160 33 14

Adress: Skaragatan 19, Axvall. För anmälan ring 072-160 31 55

Sittgymnastik klockan 11.00

Fredagar:  31 mars. 14, 21, 28 april

Gymnastiksalen

Yoga klockan 10.30

Måndagar: 27 mars. 3, 17, 24 april

Café klockan 14.30

Måndagar: 27 mars. 24 april

Våffelcaké klockan 09.30-11.00

Tisdag 4 april

Fika 30 kronor

Inomhus boule klockan 14.30

Måndag: 27 Mars

Bingo klockan 14.30

Måndagar: 3, 17 april

5 kronor per bricka. Fika 30 kronor

Digitala möten klockan 10.00 – 12.00

Måndag 3 april
Här kan du få hjälp med dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Resa till Mössebergsgården klockan 12.30

Torsdag 6 april
Anmälan 6 platser

Resa till Bio Stureplan klockan 13.30

Fredag 21 april

Anmälan Max 15 platser

Handlarrundan

 • Skara tätort körs tisdagar
 • Axvall ojämn vecka onsdagar
 • Ardala jämn vecka onsdagar

Anmälan 072-160 33 14

Adress: Viktoriagatan 2C, Skara. För anmälan ring 072-160 31 55

Sittgymnastik klockan 10.30

Onsdagar: 29 mars. 12, 19, 26 april

Café klockan 14.00

Tisdagar:  11, 18, 25 april

Vi träffas i gymnastiksalen

Fika 30 kronor

Visning välfärdstekink klockan 14.00

Tisdag 18 april i gymnastiksalen

Vara konserthus klockan 15.30

Tisdag 4 april
Underhållning via länk med Showen Swing it Sisters.
Mingel från klockan 15.00

Skaraborgsgatan 9

Vi hämtar upp vid anmälan OSA senast fredag 28 mars

Resa till Mössebergsgården klockan 12.30

Torsdag 6 april
Anmälan 6 platser

Resa till Bio Stureplan klockan 13.30

Fredag 21 april

Anmälan Max 15 platser

Handlarrundan

 • Skara tätort körs tisdagar
 • Axvall ojämn vecka onsdagar
 • Ardala jämn vecka onsdagar

Anmälan 072-160 33 14

Adress:Skaraborgsgatan 25, Skara. Mobilnummer 072-160 31 55

Sockerbagarns café 

Handlarrundan

 • Skara tätort körs tisdagar
 • Axvall ojämn vecka onsdagar
 • Ardala jämn vecka onsdagar

Anmälan 072-160 33 14

Denna sida uppdaterades