< >

Ensamkommande barn och unga 

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande barn och unga, när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid.

Är du ensamkommande?

Om du kommer utan din mamma eller din pappa till Sverige för att söka asyl och du är under 18 år kallas det för att du är ensamkommande barn. I Sverige är man barn tills man fyllt 18 år. Du ska lämna in din ansökan hos Migrationsverket. 

Dina rättigheter

Asylsökande barn har samma rättigheter som andra barn i det svenska samhället, till exempel:

  • Du har rätt att tala om vad du tycker
  • Du har rätt att bli lyssnad på
  • Du har rätt till sjukvård och tandvård om du behöver det
  • Du har rätt att gå i skolan

Till höger hittar du en länk till en bild över asylprocessen. Där kan du få reda på vad som händer under tiden från det du söker asyl till dess du får ett beslut på om du får stanna kvar eller om din ansökan avslås.

Om du får ett permanent uppehållstillstånd (PUT) får du stanna i Sverige så länge du vill. När du fått beslut om att stanna är det kommunen där du bor som har ansvaret för dig

Denna sida uppdaterades 2019-10-03

Dela: