Foto: I.Pricket/UNHCR

< >

Människor på flykt

Omkring 60 miljoner människor beräknas vara på flykt i världen. En liten del av dessa söker sig till Sverige.

Här ger vi en kort beskrivning av Migrationsverkets uppdrag. Skara kommun ansvarar för flyktingar som kommer till kommunen. Vi ger också förslag på vad du själv kan göra om du vill göra en insats.

Migrationsverkets uppdrag

Det är Migrationsverket som ansvarar för uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl.

På Migrationsverkets webbplats hittar du bland annat statistik, information om mottagandeprocessen och om den aktuella flyktingsituationen i Sverige.

Läs mer på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats

I det rådande ansträngda läget i flyktingmottagandet har Migrationsverket även begärt att länsstyrelserna inventerar länets resurser för att eventuellt hjälpa till med att lösa ett behov av tillfälliga mottagningsboenden i länets kommuner.

Läs mer om Myndigheternas samarbete kring flyktingsituationen (Länsstyrelsens webbplats)länk till annan webbplats 

Skara kommuns ansvar

Skara kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen i Västra Götaland om att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd som anvisas från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Mottagandet av de asylsökande som kommer till Skara är en akutåtgärd. Utöver mottagande av asylsökande och akutmottagande ansvarar Skara kommun för att ta emot nyanlända som bosätter sig på egen hand i kommunen. Skara kommun arbetar också med mottagning av ensamkommande barn. I Skara kommun är det omsorgsförvaltningen som ansvarar för mottagandet.

Det här kan du göra

Många kommuninvånare hör av sig till kommunen med frågor om hur de kan hjälpa till på olika sätt. Det finns flera saker du kan göra: bli ett familjehem eller bli god man för ensamkommande barn.

Bli familjehem – vi har flera boenden för ensamkommande flyktingbarn men vissa barn behöver andra boendeformer. Vi har ett ständigt behov av fler familjehem som kan erbjuda boende under längre eller kortare tid. Läs mer om att bli familjehem  Du kan även skicka in en intresseanmälan direkt:

Om du vill bli familjehem, skicka ett mail till omsorgskontoret, ange ”intresserad av att bli familjehem” namn och telefonnummer så tar vi kontakt

Bli god man – Alla ensamkommande barn behöver en ställföreträdare. Under asyltiden fullgörs uppgiften av en god man. Du sköter ekonomin, bevakar barnets juridiska rättigheter och sköter kontakterna med skola och boende. Den sociala biten är också väldigt viktig. Läs mer om att bli god man för ensamkommande barn

Läs om ensamkommande barn och ungdomar på Migrationsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Engagera dig på andra sätt

Läs mer om hur du kan engagera sig under Integration.


Denna sida uppdaterades 2020-02-21

Dela: