< >

Nätverksmöte/SIP (samordnad individuell plan)

Använd kraften i kontaktnätet!

En SIP gör att du och dina närstående blir delaktiga i planeringen av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvård. Syftet är att förbättra samordningen och ge en helhetsbild för dig, dina anhöriga och berörda vård-, stöd- och omsorgsgivare. 

SIP-möte

Vem kan efterfråga, initiera och delta?

  • Socialtjänst och hälso- sjukvård
  • Privata rådgivare och utförare
  • Den enskilde
  • Anhöriga
  • Personligt ombud, god man och förvaltare
  • Förskola/skola

Denna sida uppdaterades