< >

Psykisk ohälsa

Vuxen Myndighet har ansvaret för människor i kommunen med psykisk ohälsa när det gäller personligt stöd och sysselsättning.

Personligt stöd

Personalens arbete innebär att ge individen stöd och hjälp i vardagen. Samarbete sker med bland annat arbetsmarknadsenheten. Ett rehabiliterande arbetssätt innebär att personalen alltid har individens behov i fokus och att stärka individens egna förmågor utifrån en långsiktigt planering.

Sysselsättning

Att känna sig behövd är viktigt för den egna återhämtningen. För en bättre psykisk hälsa är en meningsfull sysselsättning/arbete viktig. Till vuxen myndighet finns en sysselsättningssamordnare knuten vars uppdrag är att hitta sysselsättningar och praktikplatser utifrån individens resurser, behov och intressen.

För dig som är ung

Psykisk ohälsa kan betyda flera saker och visa sig på olika sätt.

Filmer om psykisk ohälsa i familjer Länk till annan webbplats.

Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades