< >

En vecka fri från våld

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskapen om att våld går att förebygga. Skara kommun är med i kampen för alla människors rätt till ett liv fritt från våld och uppmärksammar detta med olika aktiviteter.

Veckan är återkommande varje år och ett initiativ skapat av riksorganisationen Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. Under veckan genomförs kampanjer, föreläsningar och andra insatser runt om i landet.

Kampanjveckan avslutas den 25 nov på Orange Day vilket är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem och ett av de allvarligaste uttrycken för ett samhälle som inte är jämställt.

Våld hindrar kvinnor, män och barn från att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och orsakar ett stort lidande för utsatta. Mäns våld mot kvinnor innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Våld förekommer överallt i samhället - i hemmet, på internet, på läktaren och ute på våra gator och torg. Det går ut över barn, unga, vuxna och äldre och kan vara i form av fysiskt- psykiskt- sexuellt eller ekonomiskt våld. Sammantaget är dock att män generellt är överrepresenterade i världsstatistiken och mer specifikt som våldsutövare gällande våld i nära relation.

Vi vet att våldet får allvarliga konsekvenser och kostar för både individen som för samhället i stort. Forskning visar att vi genom tidiga, strukturerade och förebyggande insatser kan minska såväl lidande som samhälleliga ekonomiska utgifter.

Barn och vuxna som är utsatta för våld, samt personer som bär ansvar för våld, kan få stöd och hjälp från kommunen. Man kan ringa, maila eller gå till socialtjänsten för en första kontakt. 

Socialtjänsten
Telefon 0511-325 30
Viktoriagatan 2A, Skara
omsorgen@skara.se

Annat stöd

Utväg Skaraborg - arbetar mot våld i nära relationer
Utväg Skaraborg Länk till annan webbplats.

Mottagning för unga män 
Mottagning för unga män Länk till annan webbplats.

Kvinnohuset Tranan
0500-41 86 68
Kvinnohuset Tranan Länk till annan webbplats.

Hjälplinjer

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50 dygnet runt
Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats. 

Välj att sluta – för dig som riskerar att skada den du älskar
020-555 666
Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Chatt
Unga relation.se Länk till annan webbplats.

Övrigt
Brottsoffermyndigheten Länk till annan webbplats.

Måndag

 • Pressvisning och invigning. 
 • Invigning av utställningen "Död i nära relation". Utställningen kommer finnas tillgänglig på biblioteket under hela veckan. Tipspromenad. 

  Var? Nya biblioteket i Skara
  Tid? Klockan 10

Tisdag

 • "Vad är våld i nära relation?" - Utväg Skaraborg föreläser

  Var? Nya biblioteket i Skara
  Tid? Klockan 13-14 och klockan 17.30-18.30. Välj den tid som passar dig bäst.

Torsdag

 • UN Womens arbete i världen och i Sverige. Orange day och 16 days of activism - UN Women föreläser och bjuder på soppa.

  Var? Nya biblioteket i Skara
  Tid? Klockan 18

Löpande under veckan

Under veckan kommer vi genomföra olika typer av marknadsföringsinsatser i sociala medier, lysa upp byggnader runt om i kommunen och flagga utanför kommunala byggnader. På fredagen kommer en dragning av tipspromenaden att ske. 

Denna sida uppdaterades