< >

Funktionsnedsättning

Du som har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt kan ansöka om stöd och hjälp för att kunna leva och bo som andra i samhället.

Stöd och hjälp finns i form av:

  • boende
  • daglig verksamhet
  • personlig assistans
  • ledsagare
  • kontaktperson
  • korttidstillsyn
  • korttidsvistelse

På underliggande sidor kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få och vart du vänder dig i olika frågor.

Denna sida uppdaterades 2020-04-23

Dela: