< >

Hälso- och sjukvård

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för hemsjukvård upp till och med sjuksköterskenivå.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård vänder sig till kommuninvånare som:

  • bor i särskild boendeform eller vistas på korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • vistas i dagverksamhet, daglig verksamhet
  • har behov av hemsjukvård

Vem utför kommunal hälso- och sjukvård?

Hälso- och sjukvårdsinsatser utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter. Västra Götalandsregionen ansvarar för läkarinsatser.

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning (nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt) inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård. Du kan få hemsjukvård under en period efter en sjukhusvistelse men också om du behöver sjukvårdsinsatser under lång tid. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnaster/fysioterapeuter eller omvårdnadspersonal.

Det finns ingen åldersgräns för att få hemsjukvård. Hemsjukvård är tillgänglig dygnet runt. Sjuksköterskan arbetar även i nära samarbete med läkare och kan fungera som en länk mellan dig och din läkare.

Vart vänder jag mig för att få hjälp?

Upplever du att du har behov av hemsjukvård ska du vända dig till din vårdcentral. Om personalen där anser att du behöver hemsjukvård kontaktar de kommunen. 

Du som har sjukvård i hemmet kan nå sjuksköterska via det telefonnummer som du har fått eller ringa via kommunens växel.

Hemsjukvård efter sjukhusvistelse

Om du vårdats på sjukhus en tid kan du kanske behöva hjälp och stöd när du kommer hem. I dessa fall tar sjukhuset kontakt med kommunen för att genomföra en så kallad samordnad vårdplanering, så att du efter utskrivning får det stöd och den hjälp du behöver för att känna dig trygg hemma. Det kan gälla till exempel hjälpmedel, rehabilitering, hemtjänst eller hemsjukvård. I planeringen deltar du, kommunens hemplaneringsteam och sjukhuspersonal.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per månad. Kostnaden är samma varje månad om man har hälso- och sjukvårdsinsatser oavsett hur många tillfällen man har.

Vårdcentraler i Skara kommun

Västra Götalandsregionen ansvarar för vårdcentralerna som finns i Skara kommun.

Vårdcentralen Vilanlänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2020-09-07

Dela: