< >

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I kommunens hälso- och sjukvård ska det finnas en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret i verksamheten.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för kvalitet och säkerhet för den hälso- och sjukvård samt rehabilitering (träning) som utförs i särskilda boenden, hemsjukvård samt dagverksamhet och daglig verksamhet. I ansvaret ingår även de medicintekniska produkter och hjälpmedel som finns i kommunens hälso- och sjukvård.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att utarbeta regler och rutiner samt kontrollera att dessa följs och är kända i verksamheten. Hen ska säkerställa den vård och behandling som patienterna ges genom de krav som ställs på läkemedelshantering, dokumentation, anmälan av skador med mera i hälso- och sjukvårdsverksamheten.

I ansvaret ingår även att se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs i verksamheten. Det ska finnas behövliga anvisningar, riktlinjer och instruktioner för sjukvårdsverksamheten. Personalen inom kommunens hälso- och sjukvård har den kunskap som behövs med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten. 

Denna sida uppdaterades 2020-03-17

Dela: