< >

Rehabilitering

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för rehabilitering (träning, återanpassning) till dig som har en diagnos (sjukdomsbestämning) eller funktionsnedsättning (nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt) som motiverar till rehabilitering, oavsett ålder. Förutsättningen är att du har ett beslut på kommunal hemsjukvård eller särskilt boende.

Rehabilitering inom kommunen

Inom kommunen finns rehabilitering på Äldrecentrum. Där erbjuder arbetsterapeut och sjukgymnast bland annat:

  • funktions-bedömning/träning
  • rehabilitering i hemmet
  • utprovning av hjälpmedel
  • instruktion och handledning av personal och anhöriga (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna)
  • bedömning inför bostadsanpassning (behövsprövad anpassning av ditt hem)
  • träning i grupp/individuellt ex. vattengymnastik, gruppgymnastik, stationsträning

Hjälpmedel

Vid behov av hjälpmedel, kontakta arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska.

Återlämning av hjälpmedel

När behovet upphör eller hjälpmedlet inte längre tillgodoser behovet, ska hjälpmedlet återlämnas väl rengjort till hjälpmedelsförrådet på Malmgatan 36.

Primärvårdens ansvar

Västragötalandsregionen ansvarar för dig som kan ta dig till primärvården, din vårdcentral och/eller har ett tillfälligt behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Vid en gemensam vårdplanering utformas rehabiliteringen i dialog med dig och/eller din närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till). Syftet med hjälpmedel är att skapa en så aktiv och fungerande tillvaro som möjligt. Samarbete sker med övriga yrkeskategorier inom hemvården.

Du har rätt att söka rehabilitering hos primärvården, även om du är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård.

Denna sida uppdaterades