< >

Senior och äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Skara kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov och skapa förutsättningar så att du kan bo kvar hemma och leva ett så meningsfullt och tryggt liv som möjligt.  

Avdelningen för vård och omsorg arbetar bland annat med:

 • hemvård
 • boenden
 • trygghetslarm
 • dagverksamhet
 • stöd till anhöriga 
  (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna)
 • olika typer av hjälpmedel

På de underliggande sidorna kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få och var du vänder dig i olika frågor. Det finns även information om aktiviteter för äldre, till exempel mötesplatser för äldre.

Värdegrunden för vård och omsorg

 • Vi uppmuntrar till individens självbestämmande genom lyhördhet och respekt
 • Vi sätter individen i fokus genom ett gott bemötande.
 • Vi jobbar efter aktuella genomförandeplaner och vårdplaner så att individens resurser och önskemål tas tillvara och därigenom skapa trygghet.

Denna sida uppdaterades