< >

Ansökan om hjälp - Dagverksamhet

För att få komma som besökare till dagverksamhet måste du ansöka om hjälp/bistånd och få ett biståndsbeslut (slutligt beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen).

Ansökan sker till kommunens biståndshandläggare.

Vad är syftet med Dagverksamhet?

Skapa en meningsfull och fungerande vardag för den enskilde. Verksamheten möjliggör såväl avlösning för hemmavarande anhörig som aktivering, sysselsättning och träning för den enskilde. Insatsen ska även underlätta för enskild att ha kontakter med andra och bryta den isolering som kan vara till följd av funktionstillståndet.

Denna sida uppdaterades