< >

Ansökan om hjälp - Hemvård

Du som har svårt att klara dig hemma på grund av till exempel ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning (nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt) kan beviljas hemvård.

Det kan vara allt ifrån servicetjänster några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn.

Tillsammans med dig försöker våra handläggare (tjänstmän)hitta en lösning som passar dina behov.

Denna sida uppdaterades