Boende för äldre

I Skara finns det fem särskilda boenden för äldre och två trygghetsboende.

Boende för äldre är till för dig med stora vård- och omsorgsbehov eller om behovet av trygghet och säkerhet inte kan uppnås i det egna hemmet.
Om du vill ansöka om boende tar du kontakt med en biståndshandläggare. Det är biståndshandläggaren som avgör var du som ansökt om särskilt boende bäst får dina behov tillgodosedda.

Aktiviteter på särskilt boende

Ansökan särskilt boende

Trygghetsboende ska möta behoven hos äldre som känner sig oroliga eller otrygga i sina nuvarande bostäder. Ansökan till Trygghetsboende handläggs av Riksbyggen.

Trygghetsboende Frejan

Trygghetsboende Viktoriagatan

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantier för särskilt boende är framtagna och beslut taget i omsorgsnämnden.

Skara kommun lovar:

  • Att personalen alltid hälsar, presenterar sig när de kommer hem till dig och bär namnskylt.
  • Att du får enskilda/individuella samtal och om du så vill även tillsammans med anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna). I samtalen berättar du om dina önskemål och behov utifrån dina insatser. Det kan var hur, när och på vilket sätt dina insatser ska genomföras. Detta dokumenteras i en genomförandeplan (vård- och omsorgsplan).
  • Att du som inte kan sova ska erbjudas något att äta och dricka.
  • Att vård vid livets slutskede ska ges utifrån dina och anhörigas önskemål. Era önskemål dokumenteras

Kvalitetsgarantier

Du är  välkommen att höra av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi har lovat dig. Den chef som är ansvarig för den avdelning som du tyckt till om hör av sig till dig inom sju dagar. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten.

Du kan lämna en synpunkt om precis vad som helst och måste inte handla om någon av våra tre kvalitetsgarantier..

Kommunens kvalitetsgarantier