Fotograf: Per-Olov Carlsson

< >

Trygghetsboende - Viktoriagatan

Känner du dig otrygg i ditt nuvande boende. Då kan ett trygghetsboende vara något för dig!

I nära anslutning till lägenheterna finns både gemensamhetslokaler samt möjlighet till gemensamma aktiviteter och gemensamma måltider...

Om du har ett beslut på hemvård finns det en hemvårdsgrupp som kommer hem till dig.

Trygghetsbostäder ska möta behoven hos äldre som känner sig oroliga eller otrygga i sina nuvarande bostäder. Det handlar om äldre personer som upplever sig ensamma och/eller isolerade. 

Bostäderna kan vara hyresrätter, kooperativa hyresrätter eller bostadsrätter.

Någon biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen ska inte göras.

Övrig information

Det finns personer som bor i lägenheterna och som får stöd från hemvård Skara kommun. Kontaktinformation om hemvård Skara kommun hittar du i länken till höger.

Intresseanmälan

All intresseanmälan sker till Riksbyggen av den enskilde själv. Riksbyggen ansvarar för kön och erbjudande om flytt till ledig lägenhet.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att kunna flytta in i trygghetsbostad:

  • 70 år eller äldre
  • Otrygghet i sitt nuvarande boende
  • Folkbokförd i Skara kommun

Sommaren 2020

Uppsägning

Om man under v.28-32 vill säga upp sitt trygghetsboende på Frejan alternativt Viktoria punkthus i Skara gör man detta genom ett mail till: wenche.ludvigsson@riksbyggen.se.

Återkoppling på uppsägning sker vecka 33.

Ställa dig i kö

Vill du ställa dig i kö till trygghetsboendet Frejan och Viktoria punkthus är du välkommen att kontakta Wenche Ludvigsson vecka 33.

Telefon: 0500-47 26 32

Övriga ärenden hänvisas till 0771-860 860

Denna sida uppdaterades 2020-05-29

Dela: