Huvudentré till Viktoriagården

Huvudentré till Viktoriagården

< >

Viktoriagården

Viktoriagården ligger vackert mellan Viktoriasjön och Botans park.

Boendet är bemannat dygnet runt med kompetent personal som har till uppgift att ge en bra och god individuell omvårdnad.

På Viktoriagården arbetar vi för:

 • Att skapa en trygg miljö
 • En individanpassad vård och omsorg där Du får vara med och bestämma
 • Att Du ska känna livskvalitet och meningsfullhet

För att få flytta in här behövs ett beslut enligt socialtjänstlagen. Ansökan görs hos biståndshandläggare i kommunen.


Viktoriagården har tre avdelningar med tio rum på varje avdelning:

 • Pärlan
 • Safiren
 • Smaragden

Man möblerar sin lägenhet efter eget tycke och smak.

 Varje lägenhet har har toalett, dusch och pentry.

Samtliga lägenheter är utrustade med trygghetslarm.

Möjlighet finns att äta måltider i gemensam matsal, samt samvaro i vardagsrum med TV. 


När du flyttar in ska du ta med:

 • Egna möbler och gardiner
 • Madrass 90x200
 • Egna kläder
 • Eget sänglinne och handdukar
 • Eget förbrukningsmaterial (batterier, glödlampor mm.)

Märk alla textiler med namn (kläder, sänglinne, täcke, överkast, handdukar, dukar med mera)

De boende har ett eget hyreskontrakt.

Hyreskontrakt undertecknas och lämnas till enhetschef. Om hyresgästen inte själv kan underteckna kontraktet undertecknar make/maka/god man eller annan närstående kontraktet.

Vänligen skriv i vilken egenskap undertecknade sker.

Ingår i hyreskostnaden
 • Hyra
 • TV-licens
 • Tvätt sköts på avdelningen, inte hand och kemtvätt
 • Veckostädning
 • Toalettpapper, tvättlappar, soppåsar
 • Säng

Vi anordnar aktiviteter utifrån våra boendes önskemål. Bingo, gymnastik, frågesport och sångstunder är exempel på sådant.

Utevistelser i vår vackra omgivning, med Viktoriasjön och Botan är också ett viktigt inslag i vardagen.

Vi har även en lägenhet som är inredd för aktiviteter och samvaro.

Besök av Svenska kyrkan och andra föreningar varannan torsdag.

Aktiviteter på särskilt boende

Möjlighet finns att frisör och fotvård kommer till enheten efter beställning och behov. 

Ansökan om bostadsbidrag görs via blanketten: Ansök om
bostadstillägg för pensionärer.
Blanketten hittar du på www.pensionsmyndigheten.se.
Ytterligare information kontakta avgiftshandläggare,
Telefon: 0511-328 74

Personer som bor i kommunens boendeformer ska teckna en egen
hemförsäkring innehållande egendomsskydd och ansvarsskydd.
För ett mer komplett försäkringsskydd rekommenderar vi dig att
teckna till ett allrisktillägg som gäller för plötslig och oförutsedd
skada eller förlust av lösöre.
Det är upp till varje boende att själv kontrollera detta med sitt
försäkringsbolag.

Din personliga ekonomi sköter du själv eller med hjälp av
närstående eller god man.

Rekommendationen är att det finns minst 500 kronor i kontanter,
gärna i olika valörer till fotvård, hårvård, resor med mera.

Boendekostnad
Boendekostnaden bärs av den enskilde, som har kontrakt på sin
bostad. Den enskilde bör ansöka om bostadstillägg som handläggs
av Pensionsmyndigheten, PPM.

Matkostnad
Matkostnaden beräknas schablonmässigt till en månadskostnad.

Kostnad för vård, omsorg och socialt stöd
I särskilt boende betalar man som högst maxtaxebeloppet för all
vård, omsorg och socialt stöd oberoende av hur mycket hjälp man
behöver.
Boende- och matkostnad tillkommer.

Boendekostnad och matkostnad betalas alltid utöver.
Vid frånvaro från boendet justeras avgiften.

Mer information finns att hämta i broschyren Avgifter för
hemvård och särskilt boende eller på www.skara.se.
Telefon: 0511-328 74

Avgifter

för att du ska få rätt kostnade ska du fylla i blanketten Inkomstförfrågan. Den ska undertecknas och skickas till:
Skara kommun
Avgiftshandläggare
Äldrecentrum
532 88 Skara

Avgifter

Personalen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera, social dokumentation.
Det innebär att personalen skriver det som är viktigt för att kunna ge bra hjälp och stöd till dig. Denna dokumentation är sekretessbelagd.

Det är endast berörd personal som kommer åt dokumentationen för att kunna utföra sitt arbete.

Du har rätt att läsa den sociala dokumentationen som rör dig. Även dina anhöriga eller annan närstående får ta del av dokumentationen men först måste du ge ditt godkännande till detta.

De bilder/foton som tas på brukare under dennes boendetid, kan komma att visas på detta boende (6 § Myndighetsförordningen).
Samtycke behövs endast i de fall när bild/foto visas utanför boendet.


Mer information om hur Skara kommun hanterar dina personuppgifter finns att läsa på hemsidan, www.skara.se.

Personuppgifter

Levande ljus eller rökning får inte förekomma på rummen ur
brandsskyddsaspekt.

Värdighetsgarantier för särskilt boende är framtagna och beslut taget i omsorgsnämnden.

Skara kommun lovar:

 • Att personalen alltid hälsar, presenterar sig när de kommer hem till dig och bär namnskylt.
 • Att du får enskilda/individuella samtal och om du så vill även tillsammans med anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna). I samtalen berättar du om dina önskemål och behov utifrån dina insatser. Det kan var hur, när och på vilket sätt dina insatser ska genomföras. Detta dokumenteras i en genomförandeplan (vård- och omsorgsplan).
 • Att du som inte kan sova ska erbjudas något att äta och dricka.
 • Att vård vid livets slutskede ska ges utifrån dina och anhörigas önskemål. Era önskemål dokumenteras

Denna sida uppdaterades