< >

Korttidsvistelse

Målsättning

Målet med din vistelse på korttiden är att du ska känna dig trygg och bli så självständig att du kan återgå till din vardag, i ditt hem. Tillsammans lägger vi upp en plan för hur du ska klara dig i hemmet. Det kan innebära att du tillsammans med personal gör besök i ditt hem några gånger under vistelsen här. 

Man kan komma till korttiden av flera orsaker till exempel:

  • Oklart vårdbehov efter sjukhusvistelse
  • Sviktande hemsituation
  • Vård i livets slut
  • Växelvård (Växelvård innebär att du vistas växelvis i din egen bostad och växelvis på korttidsenheten).

Besök

Korttiden har fria besökstider. Anhöriga (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) och vänner är hjärtligt välkomna. 

Denna sida uppdaterades