< >

Öppna mötesplatser 

På kommunens öppna mötesplatser anordnas aktiviteter som är anpassade så alla kan delta. 

Öppen mötesplats är en möjlighet för den enskilde att delta i planerade aktiviteter för gemenskap, stimulans, aktivering som träning och uppehållande rehabilitering samt avlösning för närstående. Mötesplatsen är ett led i att människor ska kunna ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Deltagande i den öppna mötesplatsen förutsätter ingen individuell prövning och beslut.

Denna sida uppdaterades 2020-10-14

Dela: