< >

Ansökan om hjälp - LSS

Du som har en funktionsnedsättning (nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt) kan ansöka om stöd och hjälp för att kunna leva och bo som andra i samhället.

Stöd och hjälp finns i form av:

  • boende barn/vuxna
  • daglig verksamhet
  • personlig assistans
  • ledsagare
  • kontaktperson
  • korttidstillsyn (insats i form av tillsyn - fritidsverksamhet utanför det egna hemmet för barn över 12 år med funktionsnedsättning.)
  • korttidsvistelse
  • avlösarservice 

Ansökan gör du hos våra LSS-handläggare.

 

Denna sida uppdaterades