< >

Kundval

Det finns ingen extern utförare i Skara kommun just nu.

Vad är eget val i hemvården?

Eget val i hemvården betyder att du som har eller beviljas hemvård kan välja vem som ska utföra de beviljade insatser i ditt hem. Eget val gäller även för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

  • Du väljer den som du tror ger den bästa kvaliten.
  • Du ska vara nöjd med den insats som du får.
  • Är du inte nöjd kan du byta utförare.

Den som är utförare är godkänd av kommunen och ett avtal finns.

All personal har tystnadsplikt oavsett utförare.

Denna sida uppdaterades 2019-12-12

Dela: