< >

Trygghetslarm

Känner du dig otrygg i ditt hem kan du få ett trygghetslarm installerat. Med hjälp av trygghetslarmet kan du komma i kontakt med hemvårdspersonal dygnet runt. Innan du får ett larm gör vi en bedömning av dina behov.  

Om du är över 67 år sker en enklare utredning som kan mynna ut i ett beslut, så kallad handläggning. Det innebär att alla som ansöker om larm får trygghetslarm utifrån sin egen bedömning.

När ska jag använda trygghetslarmet?

Du ska använda ditt trygghetslarm då något akut händer som till exempel:

  • om du ramlat och inte kan ta dig upp
  • om du blir akut sjuk eller om ditt hälsotillstånd försämras
  • av annan anledning känner dig otrygg

Vid livshotande tillstånd

Vid livshotande tillstånd eller om något händer av annan allvarlig karaktär ska du, om du kan, alltid ringa 112 för att få rätt vård så snabbt som möjligt. 

Använder du ditt trygghetslarm kommer du till vår larmcentral som kan hjälpa dig att ringa 112. Vid behov kan de samtidigt skicka ut personal från hemvården.

Vem kommer hem till mig om jag behöver hjälp?

Det är omvårdnadspersonal (vårdbiträde eller undersköterska) inom hemvården som kommer.

Du kommer att få ett planeringssamtal om dina behov och önskemål. Detta skrivs ner för att hemvårdsgruppen ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Hur kommer ni in till mig?

Du måste lämna två nycklar till oss.

Du kommer få ett digitalt dörrlås uppmonterat. Det syns inte från utsidan och det blir inte någon skadegörelse på dörren. Kommunen står för alla kostnader för lås och montering.

Personalen kommer i första hand att använda sina mobiltelefoner för att låsa upp dörren men kan behöva använda nyckel.

Själv använder du din egen nyckel.

Om ditt lås byts ut ansvarar du för att kontakta oss så att vi får rätt nyckel in till dig.

Hur fungerar ett trygghetslarm?

Ett trygghetslarm bestå av två delar:

  • en larmknapp som du bär runt handleden eller i ett halsband
  • ett trygghetslarm som skickar larmet 

Trygghetslarmet skickar ditt larm till vår larmcentral som svarar. Du kommer höra rösten i trygghetslarmets högtalare. Du kan prata rätt ut i luften var du än befinner dig i din bostad. Trygghetslarmet mikrofon fångar upp din röst och den som svarat på larmet hör vad du säger.

Behöver du hjälp av hemvårdspersonal kontaktar larmcentralen din hemvårdsgrupp eller nattpatrull.

Om larmcentralen inte får svar från dig eller inte hör vad du säger kontaktar de hemvårdspersonal som åker ut till dig. De kan även ringa på din hemtelefon.

Installation

Det enda du behöver för att vi ska kunna koppla in ett trygghetslarm hos dig är ett vanligt eluttag. Det finns batterier som ser till att larmet fungerar om du råkar dra ut sladden eller om strömmen går. 

Hemvårdspersonalen kontaktar dig för att bestämma en tid för installation och information.

Trygghetslarmen går över det mobila telenätet och kommunen betalar för mobilabonnemanget. Din hemtelefon eller mobiltelefon kommer inte påverkas av larmet. 

Hur beställer jag ett trygghetslarm?

Du ansöker om trygghetslarm på en blankett som finns hos biståndshandläggare, sjuksköterskor eller hemvårdspersonal. Det finns även en länk här till höger där du kan fylla i eller skriva ut blanketten direkt här på hemsidan.

Kostnad

Du betalar en månadsavgift enligt beslutad taxa. Taxan hittar du genom att klicka på länken Avgifter för äldre här till höger.

Lämna tillbaka trygghetslarm

När du vill lämna tillbaka ditt trygghetslarm kontaktar du våra larmadministratörer.

Telefon 072-160 34 21 måndag-fredag (helgfria dagar).

Trygghetslarmet och larmknappen ska torkas av innan du lämnar tillbaka dem. När du lämnar tillbaka larmet får du tillbaka dina nycklar. Det digitala dörrlåset kommer sedan monteras ner efter överenskommelse.


Denna sida uppdaterades 2020-03-17

Dela: