< >

Tjänster för äldre

Skara kommun erbjuder flertalet tjänster för dig som är äldre. Det handlar om
tjänster som syftar till att öka trivsel samt att förenkla och underlätta i din vardag.

Fixartjänst eller Säkerhetstjänst erbjuds till dig som har behov av en extra hand. Syftet med säkerhetsservicen är att skapa ökad trygghet samt förebygga och minska antalet olyckor i hemmet.

Läs mer här

Digitala fixaren riktar sig till dig som önskar få hjälp med vardagstekniken. Tjänsten är till för att öka äldres digitala kunskaper och underlätta i vardagen. Vi vill att det ska vara enklare att vara delaktig digitalt.

Läs mer här

Handlarrundan finns för dig som är äldre och har önskemål om att handla dina matvaror själv. En förutsättning är att du själv kan göra dina inköp. Du blir då hämtad hemma och körs hem efteråt. Bokning krävs.

Läs mer här

Öppen mötesplats är en möjlighet för dig att delta i planerade aktiviteter för gemenskap, stimulans och aktivering. Mötesplatsen är ett led i att människor ska kunna ha en aktiv och meningsfull tillvaro tillsammans med andra. Deltagande i den öppna mötesplatsen är öppen för alla.

Läs mer här

Trädgårdsservice erbjuds av omsorgsförvaltningen till personer över 67 år som har hemtjänst. Tjänsten innebär att du kan få enklare hjälp med din trädgård. Du ska bo i ett enfamiljshus och det ska vara din permanenta bostad.

Läs mer här

Anhörigstöd är för dig som vårdar och stöttar någon i din närhet som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är äldre, har ett beroende eller har ett funktionshinder. Vi erbjuder bland annat information och vägledning, enskilda stödsamtal, samtalsgrupper, föreläsningar, tematräffar och må bra- aktiviteter.

Läs mer här

Demensteam kan du vända dig till med funderingar och oro för din egen hälsa eller för en anhörig som börjar visa tecken på vad som skulle kunna vara en demenssjukdom.

Läs mer här

Syn- och hörselinstruktör kan du vända dig till för stöd och hjälp med
syn- och/eller hörselnedsättning. Tjänsten är helt konstnadsfri och det krävs ingen remiss. Här får du hjälp med bland annat anpassning av belysning och enklare service på hörapparat.

Läs mer här

Förebyggande hembesök vänder sig till dig som fyller 80 år under året och som inte har regelbundet stöd av hemtjänst eller hemsjukvård. Syftet med besöket är att ge dig förutsättningar till en ökad trygghet och möjlighet till ett fortsatt självständigt och gott liv. 

Läs mer här

Om du har fortsatt behov av stöd och hjälp i hemmet efter din vistelse på sjukhus kontaktar sjukhuset primärvården och/eller din kommun för att genomföra en avstämning.

Läs mer här

Denna sida uppdaterades