< >

Boende för äldre, särskilt boende

Här får du information om kommunens särskilda boenden, i bland kallat äldreboende, och andra typer av anpassade boenden.

Äldreboende

När dina behov av vård och omsorg är så stora och omfattande att du inte längre kan bo kvar hemma finns möjligheten att ansöka om att flytta till ett Äldreboende.

Äldreboende

Korttidsboende

Målet med din vistelse på korttiden är att du ska känna dig trygg och bli så självständig att du kan återgå till din vardag, i ditt hem. Tillsammans lägger vi upp en plan för hur du ska klara dig i hemmet.

Korttidsboende

Växelvård

Ett biståndsbeslut om växelvård innebär att du bor kvar hemma, men att du med jämna mellanrum också bor på ett korttidsboende. Växelvård är ett avlastningsstöd till dig och dina anhöriga.

Växelvård

Trygghetsboende

Trygghetsboende ska möta behoven hos äldre som känner sig oroliga eller otrygga i sina nuvarande bostäder. Ansökan till Trygghetsboende handläggs av Riksbyggen.

Trygghetsboende

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantier för särskilt boende är framtagna och beslut taget i omsorgsnämnden.

Skara kommun lovar:

  • Att personalen alltid hälsar, presenterar sig när de kommer hem till dig och bär namnskylt.
  • Att du får enskilda/individuella samtal och om du så vill även tillsammans med anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna). I samtalen berättar du om dina önskemål och behov utifrån dina insatser. Det kan var hur, när och på vilket sätt dina insatser ska genomföras. Detta dokumenteras i en genomförandeplan (vård- och omsorgsplan).
  • Att du som inte kan sova ska erbjudas något att äta och dricka.
  • Att vård vid livets slutskede ska ges utifrån dina och anhörigas önskemål. Era önskemål dokumenteras.

Denna sida uppdaterades