< >

Vill du bli familjehem?

För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Det viktigaste är att ni är stabila och har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn.

Vem kan bli familjehem?

  • Ett familjehem är en vanlig familj, men med särskilt mycket engagemang, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem
  • Ni kan vara en liten eller stor familj, bo i staden eller på landet och ha olika kulturell bakgrund

Det behövs många olika familjer men med det gemensamt att ni har en stabil och ordnad tillvaro, både socialt och ekonomiskt.
Ni har tålamod med barn och ungdomar som på grund av tidigare upplevelser kanske utmanar vuxenvärlden, samtidigt som ni behöver kunna sätta gränser.

Det är viktigt att förstå att hela familjen berörs av att ni blir familjehem. Har egna barn kommer de också påverkas av att ni får en ny familjemedlem.

Hur går det till att bli familjehem?

När ni kontaktar oss får ni mer information och möjlighet att ställa frågor, för att kunna ta ställning till om ni är intresserade av att bli familjehem.

För att skapa de bästa förtutsättningarna för barnen är det viktigt att varje familj är noga utredd. Utredningen innebär att vi tar utdrag ur register, som exempelvis brottsregister, gör hembesök samt intervjuer med er och personer i er närhet.

Det är viktigt att varje barn får komma till en familj som möter just det barnets behov. När vi har ett förslag på ett visst barn till er får ni ta ett beslut om detta känns rätt även för er. Därefter är det dags att träffa och lära känna barnet och dess familj under en inskolningsperiod innan barnet flyttar till er.

Stöd och ersättning

Som familjehem får ni löpande stöd och handledning under hela tiden som barnet är hos er. Grundutbildningen "Ett hem att växa i" erbjuds även samtliga familjehem..

Att vara familjehem är inte en anställning utan ett uppdrag.

Ersättningen som familjehem får grundar sig på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer varierar beroende på uppdraget.

  • Ni får betalt för omkostnader för till exempel mat, kläder och fritidsaktiviteter
  • Ersättningen ni får är skattepliktig
  • Om någon av familjehemsföräldrarna behöver vara hemma med barnet en period kan ni få ersättning för inkomstbortfall.

Intresseanmälan

Är du intresserad eller vill ni veta mer om hur det är att vara ett familjehem?
Lämna era kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig. * (obligatorisk)
Är du intresserad eller vill ni veta mer om hur det är att vara ett familjehem?

Denna sida uppdaterades