< >

Hörsel och synnedsättning

Har du en syn- eller hörselnedsättning kan du få hjälp i
din hemmiljö av kommunens syn- och hörselinstruktör.
Instruktörens uppgift är att ge dig stöd för att kunna
leva ett så normalt, aktivt och självständigt liv som
möjligt. Tjänsten är avgiftsfri.

Syn- och hörselinstruktören kan hjälpa till med att:

  • ge hjälp till självhjälp, till exempel uppmärkning av spis och tvättmaskin
  • ge träning och uppföljning av utprovade optiska och tekniska hjälpmedel
  • skriva ansökan för bostadsanpassning (behovsprövad anpassning av ditt hem) av bra belysning i kök och badrum
  • göra lättare felsökning på hörapparater och andra hörselhjälpmedel
  • byta slang och batterier på hörapparaten
  • tipsa om olika hörselhjälpmedel
  • informera om kommunens service, lokalföreningar för synskadade och hörselskadade, kurser och aktiviteter.

Hjälpen är kostnadsfri. Du behöver ingen remiss för att få hjälp till fortsatt träning. 

Denna sida uppdaterades