< >

Invandring och integration

Skara kommun ansvarar för att nyanlända personer får samhällsorientering, svenskaundervisning och annan kommunal service.

Asyl och uppehållstillstånd

Du vänder dig till Migrationsverket om du vill ansöka om asyl i Sverige. Det är Migrationsverket som ansvarar för din försörjning under den tid som din ansökan behandlas.

Arbetsförmedlingen

Om du får uppehållstillstånd i Sverige ska du vända dig till Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som har ansvar för att du etableras i det svenska samhället. Det är Migrationsverket som ska se till att du kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen.

Ny i Sverige

Du hittar svar på frågor om hur det fungerar i Sverige med bostad, sjukvård och utbildning. Du hittar information om dina rättigheter och om de myndigheter du kommer i kontakt med under din första tid i Sverige. Du kan leta efter lediga jobb, din närmaste vårdcentral och skola.

Ny i Sverige Länk till annan webbplats.


Denna sida uppdaterades