< >

Sjuk- och tandvård

Ansvarsfördelning kommun och region

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen (sjukhusvård och öppenvård) och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. 

Ansvarsfördelning kommun och region

Hemsjukvård

Sjukvård i hemmet är en del av den hemsjukvård som du kan få i din bostad om du inte kan ta dig till en vårdcentral själv.

Hemsjukvård

Rehabilitering

Har du svårigheter att ta dig till din vårdcentral kan du bli inskriven i hemsjukvården. Då kan du få hjälp med rehabilitering i ditt hem istället. Rehabilitering innebär att du tränar upp funktioner och förmågor efter en skada, sjukdom eller vid förändrat hälsotillstånd. 

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att klara dina dagliga aktiviteter kan du vara i behov av ett hjälpmedel.

Rehabilitering och hjälpmedel

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska det i varje kommun finnas en funktion med särskilt medicinskt ansvar, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) har som uppgift att säkerställa grundkraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet inom kommunens hälso- och sjukvård.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Tandvård

Du kan få särskild hjälp med tandvård om du behöver mycket omvårdnad under lång tid. Det innebär att du kan bli undersökt där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård. 

Tandvård


Denna sida uppdaterades