< >

Sjuk- och tandvård

Ansvarsfördelning kommun och region

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen (sjukhusvård och öppenvård) och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. 

Ansvarsfördelning kommun och region

Hemsjukvård

Sjukvård i hemmet är en del av den hemsjukvård som du kan få i din bostad om du inte kan ta dig till en vårdcentral själv.

Hemsjukvård

Rehabilitering

Arbetsterapeut och sjukgymnast/ fysioterapeut inom kommunens rehabenhet bedömer behov av rehabilitering och genomför behandling, träning och hjälpmedelsutprovning för dig som är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård. 

Målet med rehabilitering är att du ska behålla, förbättra eller få tillbaka dina olika funktioner för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi samarbetar med andra yrkeskategorier för att du ska få en god och säker vård hemma så att du kan känna dig trygg.

Rehabilitering och hjälpmedel

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska det i varje kommun finnas en funktion med särskilt medicinskt ansvar, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) har som uppgift att säkerställa grundkraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet inom kommunens hälso- och sjukvård.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Tandvård

Du kan få särskild hjälp med tandvård om du behöver mycket omvårdnad under lång tid. Det innebär att du kan bli undersökt där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård. 

Tandvård


Denna sida uppdaterades