< >

Kris och beredskap

En kris eller samhällsstörning är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Eftersom en kris ofta uppstår plötsligt är det viktigt att vara förberedd på att hantera krisen.

På lokal nivå har kommunen ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att man ska följa händelseutvecklingen och vara beredd att vidta de åtgärder som behövs. Kommunen ansvarar för samordning av alla inblandade aktörer i området inför, under och efter en kris.

I kommunen finns en krisorganisation som aktiveras vid en kris. Krisorganisationen består av olika personer beroende på hur allvarlig krisen är. Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd ta över hela eller delar av beslutanderättanden från andra nämnder. Kommunfullmäktige avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Vad är en kris?

En kris är något som hotar grundläggande funktioner och värden, som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan vara att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Kommunen har en viktig roll för hela samhällets beredskap – för ju bättre kommunen är på att hantera kriser, desto bättre blir hela samhället på att hantera kriser.

Vad är krisberedskap?

Krisberedskap bygger på att samhället klarar av både vardagliga olyckor och störningarna som inträffar ofta men som har ganska små konsekvenser för samhället till de mer allvarliga samhällskriserna som inte inträffar särskilt ofta. Krisberedskapen ska även vara grunden för samhällets förmåga att hantera höjd beredskap.

Håll dig informerad under en kris

Kommunens officiella webbplats, skara.se Länk till annan webbplats.

Skara kommuns officiella Facebooksida Länk till annan webbplats.

Skara kommuns kontaktcenter 0511-320 00

Du kan också hålla dig informerad via Sveriges Radio P4 och krisinformation.se.

Sveriges radio P4 Skaraborg Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades