< >

Porträttarkivet

Forskaravdelningen förfogar över en unik porträttsamling. Amanuenser och adjunkter har tillfört material till och med 1820-talet. Dess krångliga 1700-talskatalogisering har emellertid efter hand gjort materialet svåråtkomligt. Därför har samlingen sedan 1800-talets mitt i princip legat orörd. Att bibliotek runtom i Europa sammanställde porträttsamlingar var relativt vanligt under 16- och 17-talen. Många av dem är dock skingrade sedan länge. Det rör sig om drygt 5000 objekt. Mestadels gravyrer, men även handteckningar. Ett sannolikt antagande är att samlingen expanderat genom donationer och inköp från 1700-talets mitt och framåt.

Måhända har ett embryo till densamma flyttats över till det nybyggda bibliotekshuset ”Prubban” 1746 då skolans och kyrkans samlingar sammanfördes under överseende av professor Sven Hof (1703-1786). I den förste bibliotekarien för de integrerade samlingarna Sven Wilskmans handskrivna katalog från 1748 omnämns emellertid inte någon porträttsamling överhuvudtaget. Det finns dock ett fragment i en biografisk bihandling med en uppgift om att det 1784 ingick 505 porträtt i bibliotekets bestånd. Samlingen har sannolikt betraktas som en separat tillgång, ej att sammanblanda med bibliotekets litterära skatter (bibliotekets myntkabinett särredovisades på motsvarande sätt). I så måtto påminner Skarasamlingen om den Silverstolpeska Porträttsamlingen i Västerås som även den existerade i skymundan under lång tid i stiftsbibliotekets bestånd.

Kolorerat kopparstick (detalj) föreställande Andreas Hofer (1767-1810). Tyrolsk politisk rebell.

Wilhelm Olof Luth (1783-1844) nämner följaktligen inte heller porträttsamlingen i den första tryckta katalogen över beståndet 1830. Möjligen ingick den i den ”samling af sällsyntare saker” som omnämns i dess inledning. Helt säkert har några av porträtten prytt bibliotekets väggar. På de porträtt man velat åskådliggöra har på baksidorna omsorgsfullt strukits med benlim och fästs på kartonnage av lumppapper och försetts med öglor av tygremsor i överkanterna. I flera fall har man anskaffat två exemplar av samma motiv (sannolikt ett för upphängning och ett för arkivering). Vad beträffar arkivexemplaren i mapparna har ofta flera mindre porträtt av en och samma person monterats på ett stort ark vilket medfört att samlingen blivit mera lätthanterlig.

Kopparstick (detalj) föreställande Anna Johanna Grill (1720-1778), skriftställare. Upphovsman: Pierre-Etienne Moitte efter förlaga av Gustaf Lundberg.

Ett stort antal blad har dessutom påskrifter med biografiska data. Företrädesvis innehåller samlingen grafiska blad (kopparstick, etsningar och mezzotintgravyrer etc.). Det saknas knappast något skede i den europeiska gravyrkonstens historia från det tidiga 1600-talet till och med 1800-talets mitt. Flera epoker är särskilt väl företrädda. Namn som Johan Fredrik Martin, Johann Gottfried Haid, Étienne-Jehandier Desrochers och William Dickinson med flera berättar något om samlingens dignitet och kvalitet.

Handkolorerad linjegravyr (detalj) föreställande Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842). Fransk hovmålare. Upphovsman: Julien Fatou.

Samlingen innehåller också ett femtiotal originalmålningar och handteckningar: tidigare okända verk föreställande politikern och vetenskapsmannen Benjamin Franklin, författaren och filosofen Thomas Thorild, stortjuven Lars ”Lasse-Maja” Molin och den Svenska akademiens allra förste ständige sekreterare Nils von Rosenstein för att nämna några. Den senare är för övrigt schwungfullt tecknad av Johan Tobias Sergel (1740-1814). Därutöver finns det några ypperliga miniatyrporträtt och en relativt stor samling klippta silhuetter. Den stora porträttsamlingen har sannolikt hopbragds mera av personhistoriskt än av konstnärligt intresse. Detta förringar emellertid inte dess konsthistoriska värde.

Mezzotintgravyr (detalj) föreställande kompositörerna Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck, Joseph Haydn, Georg Friedrich Händel och Wolfgang Amadeus Mozart.

Mellan åren 2006 och 2009 digitaliserades och katalogiserades porträttarkivet. Digitaliseringsprocessen har medfört att porträtten har blivit lättillgängliga för såväl forskare som en intresserad allmänhet. Samlingen kan beskådas i sin helhet via bibliotekets Flickr-konto.   

Johan Frick

Länk till porträttarkivet:

https://www.flickr.com/photos/63794459@N07/albums/72157626908119352 Länk till annan webbplats.


Denna sida uppdaterades